Beth hoffech chi ei newid fwyaf yn eich bywyd eleni – arolwg barn

Beth hoffech chi ei newid fwyaf yn eich bywyd eleni – arolwg barn

Os na welwch yr arolwg barn, cliciwch ICI

Mae'r posibilrwydd o flwyddyn newydd yn aml yn cyd-fynd ag ysfa anorchfygol am newid - ond sut chi Ydych chi'n bwriadu ysgwyd pethau yn 2023?

Efallai eich bod yn gobeithio cwrdd â rhywun arbennig neu hyd yn oed briodi? Efallai eich bod yn ystyried eich cam cyntaf ar yr ysgol eiddo neu o'r diwedd yn gweithio'n ddewr i roi'r gorau i'ch hen swydd ddiflas a symud ymlaen at rywbeth gwell a mwy disglair?

Gallai'r flwyddyn newydd eich gweld yn torri'n ôl ar eich treuliau, yn ceisio bwyta'n iachach, neu'n gwneud eich gorau i fabwysiadu agwedd fwy cadarnhaol.

Pa addewid bynnag yr ydych yn gobeithio ei roi ar waith ar gyfer 2023, cofiwch bob amser mai dim ond un person all newid eich bywyd - a hynny yw toi.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/life/1710307/What-would-you-most-like-to-change-in-your-life-this-year-Take-our-poll


.