Y dylunydd ffasiwn Prydeinig Vivienne Westwood yn marw yn 81 oed

Y dylunydd ffasiwn Prydeinig Vivienne Westwood yn marw yn 81 oed

Ffigur y mudiad pync, y dylunydd ffasiwn Prydeinig ac actifydd Vivienne Westwood farw ddydd Iau yn Llundain, cyhoeddodd ei deulu a'i fusnes. “Bu farw Vivienne Westwood heddiw, wedi’i hamgylchynu’n dawel gan ei theulu yn Clapham, de Llundain. Mae angen pobl fel Vivienne ar y byd i drawsnewid pethau er gwell.”, dywedodd ei frand haute couture ar Twitter.

Logo Glas Ffrainc

Mwy o wybodaeth i ddod…

Fy Ffrainc: Arbedion ynni

Cynnydd cyffredinol mewn costau byw, risg o brinder trydan neu
o nwy, ffenomenau hinsoddol eithafol: mae'r argyfyngau hyn wedi cynhyrfu ein
bywydau bob dydd, trawsnewid ein ffyrdd o fyw, gwthio ni i ddylunio'r
cyfuchliniau gorwelion newydd. I gwrdd â'r heriau hyn, Ffrainc Bleu a
Mae Make.org yn lansio ymgynghoriad mawr â dinasyddion ynghylch arbedion
o egni. Cymerwch safiad ar yr atebion hyn a chynigiwch rai eich hun!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/la-creatrice-de-mode-britannique-vivienne-westwood-est-morte-a-l-age-de-81-ans-1783690


.