Gallai smwddi chwe chynhwysyn Kate Middleton fod yn allweddol i'w 'chroen iach'

Gallai smwddi chwe chynhwysyn Kate Middleton fod yn allweddol i'w 'chroen iach'

Kate, Tywysoges Cymru yn treulio llawer o'i bywyd yn llygad y cyhoedd, ac mae'n enwog am ei synnwyr gwisg gwych, ei gwallt lluniaidd, a'i cholur di-ffael. Mae gan Kate hefyd groen disglair, di-fai, a allai fod o ganlyniad i a diet iach a chytbwys.

Byddai Kate wedi mwynhau smwddi blitz ffrwythau a llysiau sydd wedi cael ei alw’n “dŵr o bwll” gan rai sydd wedi rhoi cynnig arno eu hunain.

Er nad yw'n swnio'n flasus iawn, mae'r ddiod werdd yn llawn maetholion.

Arbenigwyr Maeth Tro Bar Dywedodd yn flaenorol: “Gall y Dywysoges [efallai] gyfuno ei smwddis llawn gwrthocsidyddion ei hun, gan gymysgu cêl, spirulina, matcha, sbigoglys, romaine a llus yn gyfuniad blasus, gan ei helpu i gynnal llewyrch naturiol a chroen iach.

Mae rhai adroddiadau hefyd wedi awgrymu bod Kate hefyd yn ychwanegu dail coriander at y gymysgedd.

DARLLENWCH MWY: "Rwy'n arbenigwr croen ac rwyf wrth fy modd â'r hufen £4 hwn"

Tra'n iach i'r corff, mae dewis Kate o smwddi yn adlewyrchu ei dymuniad am wyneb di-fai.

Dywedodd ffynhonnell wrth MailOnline: “Mae gan Kate y ffigwr perffaith eisoes ond ei chymhelliant yw cael croen pelydrol. »

O ran brecwast, credir bod y dywysoges hefyd wrth ei bodd â bowlen dda o uwd hen ffasiwn, stwffwl swmpus sy'n eich cadw'n llawn drwy'r bore.

Nid yw cariad Kate at ffrwythau a llysiau yn dod i ben adeg brecwast, oherwydd credir ei bod hefyd yn caru salad ar gyfer cinio haf.

DARLLENWCH MWY: Moment 'Toe Curling' i aelodau o'r teulu brenhinol sy'n cael eu dal ar gamera - fideo

Mae cymysgedd hanfodol Kate yn cynnwys watermelon pinc, afocado, nionyn, ciwcymbr a ffeta.

Ar gyfer y vinaigrette, mae olew olewydd yn cael ei daflu gyda finegr seidr afal, sudd leim ac ychydig o fintys sawrus.

Mae Kate yn gwybod y dylai diet iach fod yn gytbwys, ac mae hi eisoes wedi sôn am ei hoff fwydydd a danteithion.

Mae Kate wrth ei bodd â chyrri sbeislyd a dywedodd wrth BBC Radio 1 yn 2017 mai dyma oedd ei phrif ddewis tecawê.

Ond mae'n ymddangos nad yw ei gŵr, y Tywysog William, yn hoff iawn o'r gwres, ac mae eisoes wedi nodi ei fod yn caru tikka masala.

Dywedodd unwaith wrth Bod Peter Crouch Podlediad: “Masala cyw iâr, dwi wrth fy modd, ychydig o flas - dydw i ddim yn ddyn vindaloo i'w roi felly. »

Credir hefyd bod Kate yn hoffi cyw iâr rhost i ginio ac mae'n mwynhau gwneud pasta a pizza gyda'i thri phlentyn, y Tywysog George, y Dywysoges Charlotte a'r Tywysog Louis.

Mae Kate hefyd yn coginio gyda'i phlant a chafodd lluniau ohoni yn gwneud danteithion Jiwbilî Platinwm eu postio ar gyfrif Instagram Palas Kensington yn gynharach eleni.

Ac o ran pwdin, mae Kate yn ffan mawr o glasur Prydeinig: pwdin taffi gludiog.

Dywedodd y cogydd Rody Warot, gynt o’r Old Boot Inn yn Stanford Dingley, pentref yn Berkshire, wrth BOBL: “Ei ffefryn yw pwdin caramel gludiog. Mae'n wlyb ac yn sbyngaidd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/food/1712926/kate-middleton-smoothie-healthy-skin


.