“Nid wyf yn gynllun-asyn o gwbl”: Priscilla Betti arian parod iawn ar ei chariad a'i bywyd agos

“Nid wyf yn gynllun-asyn o gwbl”: Priscilla Betti arian parod iawn ar ei chariad a'i bywyd agos

Dydd Gwener, Rhagfyr 30, 2022, rhoddodd Priscilla Betti gyfweliad i'r Cyhoedd. Yn ystod yr un hon, ymddiriedodd y gantores yn ei chariad a'i bywyd agos, a datgelodd yr hyn y mae'n chwilio amdano mewn dyn.

Roedd hi’n un o sêr y 2000au… Yn 12 oed, Priscilla Betti datgelwyd i'r cyhoedd diolch i'w ganeuon Pan dwi'n ifanc, Edrychwch arnaf (profwch fi, caswch fi) neu Cerddoriaeth Tchouk Tchouk. Ers hynny, mae'r artist wedi tyfu'n dda ac wedi dathlu ei ben-blwydd yn 33 fis Awst diwethaf. Yn sengl, hoffai ddod yn fam heddiw. Dydd Gwener, Rhagfyr 30, 2022, mewn cyfweliad a roddwyd i CyhoeddusGostyngodd Priscilla Betti gyntaf: " Byddai'n rhaid i mi ddod o hyd i rywun, oherwydd rwyf wedi bod yn sengl ers dwy flynedd ac mae'n dechrau pwyso arnaf. Y diffyg tynerwch, y ffaith o beidio â chael neb i siarad â nhw gyda'r nos... “Er nad yw hi eisiau cofrestru ar wefannau dyddio, ychwanegodd:” Dydw i ddim yn mynd ar Tinder ac yn anaml yn cwrdd â phobl y tu allan i fy nghylch. Yn ogystal, nid wyf yn gynllun rhyw o gwbl, yr wyf yn edrych am rywbeth difrifol. Rwy'n 32, rydw i eisiau bod yn fam!« 

Baglor, y canwr cytunodd i ddatgelu beth oedd ei arddull dyn. " Dw i'n hoffi Josh Duhamel. Braidd yn gadarn, yn dal, gyda lleoliad da… A allaf hysbysebu? Dwi angen rhywun neis, sylwgar, sy'n gofalu amdana i“, nododd. Yn y gorffennol, roedd Priscilla Betti mewn perthynas â'r pêl-droediwr Gilles Noto. Flwyddyn ar ôl ffurfioli eu perthynas ar garped coch Gŵyl Ffilm Cannes, ym mis Mehefin 2018, pan oedd hi’n ymgeisydd yn y sioe The Island Celebrities, y gwnaeth ymddiried mewn Gala: “ Yno, byddaf yn cysegru fy hun ychydig i fy mywyd teuluol. Rydyn ni'n mynd adref, rydw i'n mynd i gael babi. Fe wnaeth i mi sylweddoli llawer o bethau i fod yma. Mae'n amser. » Fodd bynnag, ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd y fenyw ifanc eu bod yn gwahanu ar rwydweithiau cymdeithasol.

Priscilla Betti: y canwr, yn fuan, ymgeisydd mewn tele-bachyn enwog?

Os yw ei chaneuon yn llai ar y radio, mae gan y canwr lawer o brosiectau. Ar gyfer y Cyhoedd, fe sicrhaodd felly: “ Yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, wnes i byth stopio cerddoriaeth! Nid wyf bellach yn rhyddhau albymau, ond canu yw fy swydd o hyd. Rwy'n gwneud llawer o gyngherddau preifat ar gyfer brandiau, priodasau ... rwy'n teimlo'n ddefnyddiol. “Er y gofynnir yn rheolaidd iddi a allai gymryd rhan mewn tele-bachyn, Priscilla Betti atebodd: " Gofynnir i mi bob blwyddyn i gymryd rhan yn Y Llais fel ymgeisydd. Dyna ddigon, dwi'n gantores broffesiynol! Byddai fy lle yn fwy yn rheithgor The Voice Kids, byddai gennyf fy holl gyfreithlondeb yno.« 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/je-ne-suis-pas-du-tout-plan-cul-priscilla-betti-tres-cash-sur-sa-vie-amoureuse-et-intime-1679592


.