Tric effeithiol i atal cathod rhag defnyddio'ch gardd fel toiled - "cuddiwch nhw"

Tric effeithiol i atal cathod rhag defnyddio'ch gardd fel toiled - "cuddiwch nhw"

anifeiliaid megis cathod ac mae llwynogod yn dod o hyd i erddi yn lleoedd deniadol oherwydd ei fod yn rhoi lle iddynt archwilio. Er ei fod yn dda iddynt ei archwilio, efallai y bydd rhai garddwyr yn eu cael yn drafferthus os byddant yn difetha'r ardd neu'n ei defnyddio fel ystafell ymolchi. Mae bron yn amhosibl cadw anifeiliaid allan o'r ardd yn gyfan gwbl, ond mae rhai mesurau i helpu i amddiffyn planhigion a chnydau.

Wrth siarad â Express.co.uk, dywedodd arbenigwr garddio QVC Richard Jackson: 'Cadwch gathod i ffwrdd oddi wrth eich eginblanhigion a phlanhigion ifanc gyda bagiau te.

“Chwistrellwch hen fagiau te gyda thriniaeth cyhyrau math gwres dwfn.

“Yna rhowch ef yn y rhannau problematig o’r ardd ac, os oes angen, gorchuddiwch ef ag ychydig o bridd i’w guddio. »

Gellir rhoi bagiau te rhad hefyd mewn mintys pupur neu olew ewcalyptws. Y gred yw y bydd anifeiliaid fel cathod a llwynogod yn gweld yr arogl yn rhy gryf ac yn cadw draw o ble maen nhw wedi'u gosod.

DARLLENWCH MWY: 'Rheol' i gael golwg 'proffesiynol' wrth beintio unrhyw ystafell yn y tŷ

Chris Bonet, sylfaenydd GarddioExpress.co.ukrhannu'r awgrymiadau gorau i gadw cathod a llwynogod allan o'r ardd.

Dywedodd wrth Express.co.uk: “Os yw llwynogod a chathod yn achosi problemau i chi trwy sleifio i mewn i’ch gardd a chnoi trwy’ch holl gnydau, mae yna ychydig o ddulliau defnyddiol y gallwch eu defnyddio i geisio atal yr anifeiliaid heb eu brifo. Mae'n debyg mai adeiladu ffens yw eich opsiwn gorau.

“Gwnewch yn siŵr ei fod o leiaf chwe throedfedd o daldra ac wedi ei gladdu yn y ddaear. I gael amddiffyniad ychwanegol, gallwch hefyd ychwanegu rhwydi i atal anifeiliaid rhag cropian rhwng y polion.

Dylai Prydeinwyr hefyd sicrhau nad ydynt yn gadael bwyd yn yr ardd. Gall hyn fod ar ffurf bwyd mewn bagiau sothach neu fwyd anifeiliaid anwes wedi'i adael.

DARLLENWCH MWY: Eiddew Seisnig yw'r planhigyn tŷ mwyaf poblogaidd ar gyfer tynnu llwch o'r awyr

Dywedodd Chris: “Mae hyn yn cynnwys biniau neu gompostwyr, ffrwythau aeddfed wedi disgyn o goed neu fwyd adar sydd wedi'i wasgaru o'r peiriant bwydo. »

Dylid cadw pob tegan ac esgid allan o'r ardd hefyd, oherwydd gallant ddiddanu anifeiliaid fel llwynogod am oriau.

Gall planhigion sy'n arogli'n gryf hefyd atal cathod, gan gynnwys lafant a rhosmari.

Byddai Felines yn casáu arogl lafant ac yn llawer llai tebygol o fynd i'r ystafell ymolchi o gwmpas ardaloedd gyda'r blodyn hardd hwn.

Gallai garddwyr hefyd gadw blodau planhigion yn agos at ei gilydd. Yn ôl y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS), mae ffiniau sydd wedi'u plannu'n drwchus yn "llai deniadol" fel ardaloedd toiledau.

Mae hyn oherwydd nad oes tir noeth ac mae cathod yn hoffi cloddio ar ôl mynd i'r toiled.

Mae'r RHS hefyd wedi argymell defnyddio un neu fwy o'r ymlidyddion cathod sydd ar y farchnad os sylwch ar gathod yn gwneud llanast o'r ardd.

Fe wnaethon nhw esbonio: “Maen nhw'n perthyn i ddau grŵp: ymlidwyr sydd i fod i dramgwyddo synnwyr arogli neu flas y gath, a dyfeisiau dychryn electronig sy'n cynhyrchu sain a all wneud i gathod symud neu synhwyrydd symudiad i ryddhau jet o ddŵr. ”

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/garden/1715081/how-to-stop-cats-toilet-garden-plants-tea-bag-hack


.