Datguddiad ar swm y rhodd ariannol gan Algeria

Datguddiad ar swm y rhodd ariannol gan Algeria

Ar ôl tawelwch hir ymlaen faint o haelioni Algeriaidd a roddwyd ar Ragfyr 1, daeth llywodraeth Tiwnisia i ben i ddatgelu'r manylion. Mewn ymateb i gais am fynediad at wybodaeth a wnaed ar Ragfyr 19 gan Gymdeithas Al Bawsala, mae Gweinyddiaeth Gyllid Tiwnisia yn nodi mai gwerth y rhodd yw $100 miliwn tra bod y benthyciad yn $200 miliwn, am gyfradd llog flynyddol sefydlog o 1%, yn ad-daladwy. dros 15 mlynedd, gan gynnwys 5 mlynedd o ras. 

I'ch atgoffa, cyhoeddodd rhan o wrthblaid Algeria fis Awst diwethaf fod Algiers yn bwriadu cynnig "rhodd o $ 200 miliwn" i Tunisia, fel gwobr am y croeso cynnes a roddwyd gan yr Arlywydd Kaïs Saïed i arweinydd y Polisario, Brahim Ghali, yn ystod yr uwchgynhadledd Affrica-Japan ddiwethaf, a gynhaliwyd ddiwedd mis Awst ym mhrifddinas Tiwnisia.

Yn ei rifyn ar Ragfyr 9, adroddodd Cyfnodolyn Swyddogol Gweriniaeth Tiwnisia ddau archddyfarniad dyddiedig Rhagfyr 8, 2022, yn rhoi benthyciad a rhodd i Algeria er budd Tiwnisia, ond heb sôn am y symiau. Cyhoeddiad a ddaeth ddeg diwrnod ar ôl yr ymweliad ag Algiers a wnaed gan bennaeth y weithrediaeth, Mrs Najla Bouden, wedi'i nodi gan gyfweliad gyda'r llywydd, Abdelmadjid Tebboune.

Ar gyfer y cofnod, ym mis Rhagfyr 2021, roedd Algeria wedi rhoi benthyciad o 300 miliwn o ddoleri er budd Tiwnisia. Gwnaed cyhoeddiad ychydig wythnosau ar ôl ymataliad Tiwnisia o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, ar Hydref 29, 2021, ar achlysur mabwysiadu penderfyniad 2602 yn ymestyn mandad MINURSO yng Ngorllewin y Sahara am flwyddyn ychwanegol.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.yabiladi.com/articles/details/135397/tunisie-revelation-montant-financier-l-algerie.html


.