Mae Eto'o yn eithrio 21 allan o 30 chwaraewr!

Mae Eto'o yn eithrio 21 allan o 30 chwaraewr!

Samuel Eto'o

Wrth baratoi'n llawn ar gyfer twrnamaint dan 17 UNIFFAC y bydd yn ei drefnu gartref o Ionawr 7 ac a fydd yn gymwys ar gyfer CAN 2023 ar gyfer y rhai dan 17 oed, mae'r Cameroon peidiwch â llanast â thwyll oedran. O'r 30 chwaraewr a wysiwyd gan yr hyfforddwr Jean Pierre Fiala i baratoi ar gyfer y twrnamaint, mae 21 newydd gael eu gwrthod ar ôl methu'r profion MRI, a ddefnyddir i ganfod twyllwyr!

"Mae Ffederasiwn Pêl-droed Camerŵn yn hysbysu'r cyhoedd, fel rhan o'r paratoadau ar gyfer twrnamaint UNIFFAC Limbe 2023, sy'n cymhwyso ar gyfer Pencampwriaeth Cenhedloedd Affrica nesaf ar gyfer tîm dan 17, bod 21 chwaraewr o'r 30 sydd ar hyfforddiant ar hyn o bryd wedi methu ar ddiwedd y profion MRI. Cawsant eu tynnu o'r grŵp ar unwaith. Cymerwyd camau ar unwaith ar gyfer eu disodli digidol“, yn nodi datganiad i'r wasg ddydd Iau gan Ffederasiwn Pêl-droed Camerŵn (Fecafoot). “Mae'r weithred hon yn ganlyniad i gyfarwyddiadau trwyadl a roddwyd gan Lywydd FECAFOOT (Samuel Eto'o, nodyn golygydd) yn gweithredu o dan fandad COMEX, er mwyn rhoi terfyn ar ymyrryd â chofnodion statws sifil sydd, yn y gorffennol, llychwino delwedd corff llywodraethu pêl-droed Camerŵn. Mae FECAFOOT yn annog pob actor, yn enwedig addysgwyr, i sicrhau cydymffurfiaeth â chategorïau oedran."

Yn y cyfamser, cynhelir y sesiynau hyfforddi cyntaf ym mhresenoldeb dim ond 9 elfen.Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.afrik-foot.com/cameroun-u17-eto-o-exclut-21-joueurs-sur-30


.