Mae siopwyr yn canmol defnyddio'r tric Amazon rhad hwn gwerth £15 ar gyfer 'ffenestri di-anwedd'

Mae siopwyr yn canmol defnyddio'r tric Amazon rhad hwn gwerth £15 ar gyfer 'ffenestri di-anwedd'

Anwedd yn digwydd yn amlach eleni oherwydd y gaeaf oer a gall effeithio ar y tŷ a rhwystro golygfeydd o'r ffenestri. Mae'n cael ei achosi gan ddiffyg awyru, ond gellir ei drwsio'n hawdd gyda tric.

Mae ffenestri cyddwys yn fwy cyffredin yn y gaeaf, ond mae prynwyr yn defnyddio'r cynnyrch rhad ac effeithiol hwn i atal hyn rhag digwydd.

Ar gael ar-lein am £15,71 yn unig, mae prynwyr yn rhentu'r Ansio dadleithydd dan do am eu helpu i lanhau'r ffenestri heb eu niweidio.

Gyda dros 17 o adolygiadau gwych, dyma'r gwerthwr gorau ar gyfer Amazon dadleithyddion ac mae wedi'i gynllunio'n arbennig i gael gwared â lleithder o'ch cartref.

Ar ben hynny, nid oes angen trydan i weithredu, sy'n arbed ynni ac yn gost-effeithiol.

Le dadleithydd yn cael ei wneud gyda chrisialau hydroffilig unigryw sy'n denu ac yn dal lleithder o'r awyr, yn ymladd anwedd, llwydni a hefyd yn niwtraleiddio arogleuon.

Yn syml, rydych chi'n ei osod y tu mewn i silff ffenestr a chan ei fod yn gallu amsugno hyd at deirgwaith ei bwysau ei hun mewn dŵr, gall bara rhwng pedair a chwe wythnos.

Gellir gosod y dadleithydd mewn ceginau, ystafelloedd gwely, ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd byw ac mae ganddo hefyd fecanwaith amddiffyn rhag gollwng ar gyfer diogelwch ychwanegol.

Mae dadleithydd yn gorchuddio tua 20 metr sgwâr, ac ar £15,71 mae'n fargen absoliwt o'i gymharu â dadleithyddion trydan eraill sy'n costio dros £100.

Mae prynwyr yn rhentu dadleithydd i fod yn hynod hawdd i'w defnyddio ac yn effeithiol wrth gael gwared ar anwedd o ffenestri.

Ysgrifennodd Lesley: “Dylwn i fod wedi prynu hyn flynyddoedd yn ôl!! Yn olaf ffenestri heb anwedd!!

Cadarnhaodd Laurence De Angelis: “Mae'r rhain yn berffaith ar gyfer gadael o gwmpas y tŷ, maen nhw'n amsugno'r holl leithder yn yr aer. »

Ychwanegodd Highlands Dave hefyd: “Fe brynais i’r rhain ar gyfer ychydig o ffenestri problemus sy’n dueddol o ddioddef o anwedd a llwydni llwyd yn ystod misoedd oer y gaeaf pan fydd y ffenestri ar gau a’r gwres ymlaen. Fodd bynnag, ar ddiwedd yr wythnos gyntaf sylwais tua hanner modfedd o ddŵr yn y ffynnon islaw, a nawr ar ôl ychydig wythnosau mae'r ffynnon bron yn llawn a'r crisialau bron â mynd. Bron dim anwedd ar y ffenestri a dim arwyddion o lwydni.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/property/1715035/amazon-ansio-dehumidifier-how-to-stop-condensation


.