“Mae fy mab yn fwy diogel”: mae mam Wolfie, llysfab y Dywysoges Beatrice yn torri'r distawrwydd

“Mae fy mab yn fwy diogel”: mae mam Wolfie, llysfab y Dywysoges Beatrice yn torri'r distawrwydd

Yn ddiweddar, siaradodd Dara Huang, mam Wolfie, llysfab y Dywysoges Beatrice am fagwraeth ei mab. Eglurodd ei bod yn hapus nad oedd yn tyfu i fyny yn yr Unol Daleithiau.

  • Roedd Dara Huand ac Edoardo Mapelli Mozzi wedi dyweddïo cyn i'r mogul eiddo gwrdd â'r Dywysoges Beatrice.
  • Mae'r cwpl yn rhieni i fachgen, meddai Christopher Woolf. blaidd » 6 oed.
  • Siaradodd Dara Huang am ddiogelwch ysgolion yn yr Unol Daleithiau.

Ddydd Sul Rhagfyr 25, 2022, ymwelodd Teulu Brenhinol Prydain â'r gwasanaeth nadolig cyntaf yn Sandringham, er marwolaeth y Frenhines Elizabeth II. Os yw plant y Tywysog William a Kate Middleton wedi sefyll allan yn arbennig, bachgen bach arall hefyd yn bresenol ar gyfer yr achlysur. Mae'n Christopher Woolf neu " blaidd“, mab Edoardo Mapelli Mozzi a llysfab y Dywysoges Beatrice.

6 oed, y bachgen bach yn deillio o berthynas yn y gorffennol rhwng y mogul eiddo tiriog a pensaer Dara Huang. Cafodd yr olaf ei eni a'i fagu yn yr Unol Daleithiau, lle roedd ei thad-cu ar ochr ei mam wedi ymfudo o Taiwan. Ym mis Ionawr 2022, cafodd y fenyw ifanc Cenedligrwydd Prydeinigwrth iddi rannu ei hamser rhwng Florida, Llundain a Hong Kong.

Dara Huang: “Rwy'n falch nad yw fy mab yn mynd i'r ysgol yn yr Unol Daleithiau”.

Ers y briodas rhwng Edoardo Mapelli Mozzi a Y Dywysoges Beatrice, Wolfie yn tyfu i fyny yn Lloegr gyda'i hanner chwaer Sienna. Rhyddhad i'w fam a ymddiriedodd yn yr addysg a gaiff, fel yr adroddir gan y Post Dyddiol. Yn wir, dywedodd y pensaer ifanc: “ Rwy'n falch nad yw fy mab yn mynd i'r ysgol yn yr Unol Daleithiau. Gallaf gysgu yn y nos gan wybod na fydd yn marw wrth ei ddesg bore fory“. Yn 2022, bron 600 o saethu torfol digwydd yn yr Unol Daleithiau a lladdwyd 1500 o blant mewn digwyddiadau yn ymwneud â drylliau.

Tra bod ei chartref teuluol yn yr Unol Daleithiau, cafodd Dara Huang sioc yn ddiweddar rhwyddineb cael arf... " Es i siop chwaraeon yn yr Unol Daleithiau i brynu rhai esgidiau tennis heddiw ac ni allwn helpu ond sylwi ar y rhan enfawr hon o ynnau " meddai cyn parhau: " Yn llythrennol gall unrhyw un brynu'r arf mwyaf peryglus sy'n hysbys i ddyn". Perygl gwirioneddol i'r fam sy'n ystyried ei hun" hapus fel y gallai ei fab dyfu i fyny yn Lloegr.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/royautes/mon-fils-est-plus-en-securite-la-mere-de-wolfie-le-beau-fils-de-la-princesse-beatrice-sort-du-silence-1679085


.