Kate Middleton: Y clustdlysau Ffrengig rhesymol hyn a wisgodd ar gyfer y Nadolig

Kate Middleton: Y clustdlysau Ffrengig rhesymol hyn a wisgodd ar gyfer y Nadolig

Ar gyfer offeren y Nadolig yn Sandringham ar Ragfyr 25, dewisodd Kate Middleton glustdlysau gan y brand Ffrengig Sézane. Mae'r rhain yn glustdlysau fforddiadwy iawn.

  • Roedd Kate Middleton yn aruchel yn ystod offeren y Nadolig yn Sandringham ar Ragfyr 25
  • Dewisodd Tywysoges Cymru glustdlysau o'r brand Ffrengig Sézane
  • Dyma fodel Dina o'r brand y mae ei bris yn 95 ewro

Kate Middleton yn hysbys i fod eicon ffasiwn brenhinol go iawn. Gyda llaw, mae Tywysoges Cymru bob amser yn hyfryd yn ystod y teithiau hyn gyda rhannau bob amser wedi'u cynllunio'n dda ac wedi'u cydosod yn dda. Heblaw, nid yw Kate Middleton, 40, yn gyfyngedig i ddarnau o dai moethus, mae ei blwch gemwaith arbennig o amrywiol o ran arddull, brand a phris. Yn arbennig o gain, achosodd mam y Tywysogion George a Louis a'r Dywysoges Charlotte deimlad yn ystod Offeren y Nadolig yn Sandringhamar Rhagfyr 25, adroddiadau Gala.

Ymddangosodd gwraig y Tywysog William i mewn golwg khaki llwyr. Yr eisin ar y gacen, dewisodd un o'i hoff frandiau, y brand Ffrengig Sézaneam ei chlustdlysau. Ar wahân i edrych yn wych, mae'r clustdlysau hyn hefyd yn fforddiadwy o ran pris. Byddai'r pâr newydd hwn o glustdlysau crog yn werth llai na 100 ewroyn ôl ein cydweithwyr o Gala. Yn ogystal, y Tywysog William a roddodd y em hon iddi ar gyfer y Nadolig, yn ôl Yr haul. Y model hwn a wisgir gan Kate Middleton yw'r model Dinah... " Mae'n ddarn pres wedi'i ailgylchu wedi'i goreuro ag aur coeth ac wedi'i addurno â labradorit, cerrig mân, a'i bris yw 95 ewro“, eglurwch ein cydweithwyr o Gala.

Kate Middleton: dylanwad ffasiwn go iawn

Nid yw'n syndod bod cefnogwyr brenhinol wedi dilyn gwisg Kate Middleton yn agos ar gyfer y digwyddiad Nadolig hwn. Ar ben hynny, dim ond ychydig funudau ar ôl ymddangosiad Tywysoges Cymru, roedd y gem eisoes allan o stoc. Sylwch mai ei chlustdlysau a'i het fedora lydan wedi'i harwyddo gan Philip Treacy oedd yr unig ddarnau newydd yng ngwisg Tywysoges Cymru. Mae gweddill darnau'r wisg hon wedi bod ailgylchu gan y brenhinol. Mae hyn yn wir, er enghraifft, y gôt werdd goedwig hir wedi'i lofnodi Alexander McQueen yr oedd hi wedi’i wisgo o’r blaen wrth ymweld yn ystod ymweliad â Bradford ym mis Ionawr 2020.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/royautes/kate-middleton-ces-boucles-d-oreilles-francaise-a-prix-raisonnable-qu-elle-portait-pour-noel-1679137


.