Dair blynedd ar ôl eu gwahanu, mae'r cyn chwiorydd Siamese a weithredwyd yn Lyon yn gwneud yn dda

Dair blynedd ar ôl eu gwahanu, mae'r cyn chwiorydd Siamese a weithredwyd yn Lyon yn gwneud yn dda

Cawsant gyfarfod yn ddiweddar yn Camerŵn, yr Athro Pierre-Yves Mure a oedd wedi gweithredu’n llwyddiannus arnynt yn Lyon yn 2019.

Mae Bissie ac Eyenga wedi bod yn byw ar wahân ers mwy na thair blynedd bellach. Ar 13 Tachwedd, 2019, y ddau efeilliaid Siamese Roedd Camerŵniaid blwydd oed, wedi cael llawdriniaeth gymhleth yn Lyon i ganiatáu iddynt wahanu, sy'n angenrheidiol ar gyfer eu goroesiad.

Yr Athro Pierres-Yves Mure yn Camerŵn

Ychydig dros dair blynedd ar ôl y gamp feddygol hon, roedd y ddwy chwaer, sydd bellach yn efeilliaid, yn gallu gweld yr Athro Pierre-Yves Mure a oedd wedi perfformio eu llawdriniaeth yn yr Hospices Civils de Lyon.

Yn ystod taith fusnes i Camerŵn, roedd y meddyg yn gallu siarad â'r ddwy ferch ifanc sydd, heddiw, "yn dal i fod mewn cyflwr da", adroddiadau cymdeithas Cadwyn Gobaith oedd yn dilyn ac yn cefnogi'r ddwy ferch fach.

Roedd cyflwr iechyd Bissie ac Eyenga wedi arwain at don bwysig o undod. Yn enedigol o Siamese, roedd y ddau Camerŵn wedi'u cysylltu â'i gilydd ar lefel yr afu a gwaelod y thoracs.

Llawdriniaeth lawfeddygol gymhleth

Yn yr ysbyty gyntaf yn Camerŵn, bu'n rhaid mynd â'r ddau fach wedyn i Ffrainc yn Lyon, er mwyn cael llawdriniaeth gymhleth iawn.

Roedd y llawdriniaeth a gynhaliwyd yn Ysbyty Woman-Mother-Child yn Lyon yn gofyn am ymyriad llawfeddygol pum awr a gynhaliwyd gan yr Athro Pierre-Yves Mure a dau dîm meddygol. O'r diwedd, cafodd y ddwy ferch ifanc lawdriniaeth lwyddiannus a bu'n rhaid iddynt ddod i arfer yn raddol â byw ar wahân i'w gilydd.

Dim ond ychydig wythnosau ar ôl eu llawdriniaeth ac ar ôl yr archwiliadau meddygol diwethaf, roedd y ddwy gyn ddynes gyfun wedi gallu gwneud hynny dychwelyd i Camerŵn lle maent yn byw ar hyn o bryd. Yn y lluniau a gyhoeddwyd gan y Chaîne de l'Espoir, rydym bellach yn eu gweld yn esblygu mor arferol â merched bach eu hoedran.Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.bfmtv.com/lyon/trois-ans-apres-leur-separation-les-anciennes-soeurs-siamoises-operees-a-lyon-se-portent-bien_AN-202212280277.html


.