Covid-19: "Rhwng 135 a 150 o farwolaethau'r dydd" yn Ffrainc a chyfradd brechu sy'n parhau i fod yn "annigonol"

Covid-19: "Rhwng 135 a 150 o farwolaethau'r dydd" yn Ffrainc a chyfradd brechu sy'n parhau i fod yn "annigonol"

Mynegodd Brigitte Autran, imiwnolegydd a llywydd y Pwyllgor Monitro a Rhagweld Risg Iechyd (Covars), ei phryder y bore Mawrth hwn ar RMC.

Croeswyd uchafbwynt y 9fed don o Covid-19 cyn y Nadolig, gyda chyfradd mynychder bellach yn gostwng yn sydyn ym mhob grŵp oedran. Ers Rhagfyr 21, mae unwaith eto wedi bod yn is na 500 o achosion fesul 100 o drigolion.

Nid oedd hyn yn atal llywydd y Pwyllgor ar gyfer monitro a rhagweld risgiau iechyd (Covars), yr imiwnolegydd Brigitte Autran, rhag mynegi ei phryder, y dydd Mawrth hwn, Rhagfyr 27 ar RMC. “Rydym yn dal i gresynu at rhwng 135 a 150 o farwolaethau y dydd o ganlyniad i Covid”, hysbysodd, gan gyfeirio at y ffigur o 135 o farwolaethau ar gyfer dydd Llun, Rhagfyr 26.

Derbyniodd 40% o bobl dros 70 oed ddos ​​atgyfnerthu

Yn ôl yr arbenigwr, mae'r coronafirws yn parhau "clefyd sydd bob amser yn ddifrifol, yn arbennig o ddifrifol mewn pobl sydd heb gael eu brechu neu sydd heb gael eu pigiad atgyfnerthu". Ac yn ôl y ffigyrau a ddatgelodd, mae'r ymgyrch frechu newydd yn dal i lithro, yn enwedig ymhlith y rhai dros 70 oed. “Amcangyfrifir bod tua 40% o bobl dros 70 oed wedi cael eu galw’n ôl, sy’n annigonol iawn. Argymhellir o 60 oed ac yn agored i bawb”, dro ar ôl tro Dr.

Y mwgwd, “arwydd o gwrteisi a pharch”

Mae arlywydd Covars hefyd yn galw am ailddarganfod ystum atgyrch y mwgwd, yn enwedig mewn trafnidiaeth gyhoeddus. “Rhaid i’r mwgwd nawr ddod yn arwydd o gwrteisi a pharch mewn trafnidiaeth gyhoeddus a phryd bynnag rydyn ni’n aneglur. Mae'n foesgarwch da, mae gwisgo'ch mwgwd yn golygu amddiffyn eich hun ac amddiffyn eraill.ychwanegodd.

\ud83c\udf99 “Rhaid i wisgo mwgwd ddod yn arwydd o gwrteisi, o barch tuag at eraill. »

Brigitte Autran, imiwnolegydd a llywydd y pwyllgor ar gyfer monitro a rhagweld risgiau iechyd (Covars) # ApollineMatin pic.twitter.com/TH9zFXazw6

— RMC (@RMCIinfo) Rhagfyr 27, 2022

Galwodd Brigitte Autran hefyd ar y Ffrancwyr i gael eu brechu rhag y ffliw. “Mae’n codi’n gyflym iawn ac yn gynharach eleni, mae’n rhywbeth difrifol”. I'r pwynt bod cromliniau epidemig ffliw a Covid yn croesi. Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.midilibre.fr/2022/12/27/entre-135-a-150-morts-par-jour-du-covid-et-un-taux-de-vaccination-qui-reste-insuffisant-10891451.php


.