Camerŵn: Buddugoliaeth gyntaf i'r Anrhydeddus Nintcheu. John Fru Ndi yn cyhoeddi ei ymddeoliad gwleidyddol

Camerŵn: Buddugoliaeth gyntaf i'r Anrhydeddus Nintcheu. John Fru Ndi yn cyhoeddi ei ymddeoliad gwleidyddol

Mae llywydd y Ffrynt Democrataidd Cymdeithasol yn cyhoeddi ei fod am ymddiried rheolaeth ei blaid i’r genhedlaeth newydd o’r gyngres nesaf.

Ychydig mwy o amser ac mae gwrthwynebydd hanesyddol yr Arlywydd Paul Biya yn gadael llywyddiaeth y Ffrynt Democrataidd Cymdeithasol. Bydd yn parhau i fod yn un cynghorydd yn unig. Blinder yn rhwym. Ni fynnai John Fru Ndi ychwaith y FDS cael ei ad-drefnu. Gwnaeth y gwleidydd 81 oed y datganiad ar Ragfyr 28, 2022 yn ystod sesiwn friffio i'r wasg yn ei gartref yn Bamenda yn y Gogledd Orllewinei fro enedigol. Ar ôl tair blynedd o absenoldeb oherwydd problemau iechyd, mae mab ardal Baba II yn ôl yn ei sylfaen wleidyddol gyda'r cyhoeddiad hwn.

Bydd y newyddion yn sicr yn lleddfu'r dirprwy Jean Michel Nintcheu. Llywydd y pwyllgor gwaith rhanbarthol o SDF ar gyfer yr Littoral gofyn ychydig ddyddiau yn ôl, ymddiswyddiad y cadeirydd fel llywydd y blaid. Mae cyhoeddiad yr olaf yn swnio fel yr ateb i'r cais hwn. Ond ers blynyddoedd, John Fru ydyw yn ymrwymo i drosglwyddo'r baton i'r genhedlaeth newydd. Dyma sut yn ystod etholiad arlywyddol Hydref 7, 2018 ac am y tro cyntaf ers creu'r blaid ym 1990, penderfynodd beidio â bod yn ymgeisydd ar ran yr SDF mwyach. Yr AS Joshua Osih a gariodd y ffagl.

Felly, wrth wrando ar y cadeirydd a ddaeth yn ail yn etholiad arlywyddol 1992 gyda 36% o'r bleidlais y tu ôl i Paul Biya 40%, nid yw ei ddychweliad i Bamenda yn targedu amcanion gwleidyddol yn bennaf. Mae'n gyntaf arsylwi gorffwys meddygol, yna i gario neges heddwch mewn rhanbarth mewn argyfwng ers 2016. Yn y bennod olaf hon, mae Ni John Fru Ndi yn datgan nad yw rhyfel yn beth da. Mae'n galw felly ar ymwahanwyr ifanc sydd wedi ymwreiddio yn y llwyn i osod eu breichiau i lawr a chymryd rhan yn y gwaith adeiladu cenedlaethol.

Papur newydd Camerŵn

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://237actu.com/cameroun-premiere-victoire-pour-l-hon-nintcheu-john-fru-ndi-annonce-sa-retraite-politique


.