Vincent Cerutti wedi'i drawsnewid: mae'r gwesteiwr yn datgelu ei golli pwysau trawiadol

 Vincent Cerutti wedi'i drawsnewid: mae'r gwesteiwr yn datgelu ei golli pwysau trawiadol

Ddydd Mawrth yma, Rhagfyr 27, mae Vincent Cerutti wedi penderfynu dadorchuddio ei silwét newydd. Mae'r gwesteiwr wedi colli dim llai na 14 kilo!

Mae Vincent Cerutti yn ddyn hapus. Yn animeiddiwr llwyddiannus, mae hefyd yn dad bodlon ac yn ŵr bodlon. gyda Hapsatou Symae'r cyflwynydd 40 oed yn caru ei ddau blentyn bach, Abbie ac Isaac. Ond allan o'r cwestiwn iddo ollwng gafael. Yn wir, dydd Mawrth yma, Rhagfyr 27, animeiddiwr penderfynu datgelu llun ohono, lliw haul ac yn enwedig wedi'i deneuo. Ar wyliau yn Dakar, mae'n ystumio mewn gwisg nofio, gan ddatgelu ei silwét newydd. Ac mae ganddo rywbeth i fod yn falch ohono ers iddo golli dim llai na 14 kilo! “Hashnod dwi’n dweud wrth fy hun. Yn y modd Senegal! Ac wedi dweud hynny rhwng Awst a Rhagfyr (heddiw dydd Mawrth 27) enillais fy bet! Ewch o 99 kilo i 85 kilos heb wneud chwaraeon! Ac nid bullshit mohono! », ysgrifennodd yn y pennawd.

Ond beth yw cyfrinach y colli pwysau hwn? « Hoffwch beth trwy roi sylw i'r hyn rydych chi'n ei fwyta ac ansawdd y cynhyrchion mae'n gweithio! Rwyf mor hapus oherwydd yn sydyn (hyd yn oed os nad dyna oedd y prif gymhelliant) rwy'n ffitio i mewn i'm holl hen siwtiau seren. Nid yw'n fywyd hardd", ysgrifennodd. Rhyfedd iawn gwybod manylion ei chyfrinach colli pwysau, cefnogwyr animeiddiwr gofynnodd pawb iddo beth oedd ei dechneg. Felly, mae Vincent Cerutti wedi penderfynu datgelu ei gyfrinach fach. “Felly mae’n hawdd, dw i’n ei gadw’n fyr iawn […] Yn ystod y mis cyfan o Awst gyda’r nos, nes i stopio bwyta pasta, tatws, reis a siwgr gwyn. Llwyddais am fis i golli 4-5 kilo, roeddwn i'n hapus »manylion ef.

Vincent Cerutti, yn falch iawn o'i silwét newydd

Yna yng nghwmni gweithiwr iechyd proffesiynol y penderfynodd Vincent Cerutti barhau i golli pwysau. "Gwelais faethegydd a ddywedodd wrthyf am wneud ymprydio ysbeidiol, un pryd cytbwys y dydd […] Nid yw'n dod ar unwaith, byddwch yn sylweddoli ar ôl ychydig fisoedd"datguddiodd. Colled pwysau effeithiol iawn o ystyried y cannoedd o sylwadau gan ei gefnogwyr, nad oeddent yn oedi cyn ei ganmol ar ei ffigwr newydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/vincent-cerutti-metamorphose-l-animateur-devoile-son-impressionnante-perte-de-poids-1679193


.