Nid yw Ffrainc erioed wedi cael cymaint o swyddi gwag ar gael

Nid yw Ffrainc erioed wedi cael cymaint o swyddi gwag ar gael

Cyhoeddodd y Gweinidog Llafur, Olivier Dussopt, fis Hydref diwethaf gynllun newydd i frwydro yn erbyn tensiynau recriwtio. STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Mae gan yr economi 372.000 o swyddi gwag, 3 phwynt yn fwy nag yn y chwarter blaenorol.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r farchnad lafur tricolor wedi profi deinamig da. Rhwng diwedd 2019 a thrydydd chwarter 2022, gostyngodd y gyfradd ddiweithdra yn Ffrainc (ac eithrio Mayotte) o 8,2% i 7,3%. Mae hynny'n ostyngiad o bron i un pwynt, er gwaethaf argyfwng iechyd a chymdeithasol o faint digynsail - camp a gynhelir i raddau helaeth gan gefnogaeth ariannol sylweddol gan y Wladwriaeth. O ganlyniad, mae diweithdra ar ei lefel isaf ers 2008.

Fodd bynnag, mor baradocsaidd ag y mae'n ymddangos, nid yw cymaint o swyddi erioed wedi'u llenwi yn yr economi trilliw. Yn y trydydd chwarter, roedd gan Ffrainc tua 372.000 o swyddi i’w hennill, yn ôl data gan Adran Ystadegau’r Weinyddiaeth Lafur (Dare). Mae hyn 3 phwynt yn fwy nag yn y chwarter blaenorol. Diffinnir y swyddi hyn fel “swyddi gwag, newydd eu creu neu wag neu sy'n dal i gael eu meddiannu ac ar fin dod yn wag, y cymerir camau gweithredol i ddod o hyd i'r ymgeisydd ar eu cyfer...

Mae'r erthygl hon ar gyfer tanysgrifwyr yn unig. Il vous gorffwys 69% à découvrir.

Mae meithrin eich rhyddid yn meithrin eich chwilfrydedd.

Continuez à lire votre erthygl arllwys 0,99 € gyda premier mois

Déjà abonné ?
Mewngofnodi

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jamais-la-france-n-a-compte-autant-d-emplois-a-saisir-20221227


.