Y rysáit thiakry Nadolig, gan Mory Sacko, Jeune Afrique


Y rysáit thiakry Nadolig, gan Mory Sacko

RYSEITIAU COGYDD (2/4) – " Wystrys ? Arhosais bum mlynedd cyn rhoi un yn fy ngheg, a thair blynedd arall cyn mwynhau’r blas,” gwenu Mory Sacko, yng nghanol trafodaeth ar fwydlen yr ŵyl y mae’n paratoi ar ei chyfer MoSuke, ei fwyty ym Mharis yn y 2021eg arrondissement, a enillodd seren yn y Michelin Guide yn XNUMX.

Oherwydd ei ddiwylliant, nid yw'r cogydd Ffrengig o darddiad Malian yn dathlu'r Nadolig. Mae'n blaid a ddarganfuodd yn ei yng-nghyfraith, yn hwyr yn ei fywyd. Ac, gydag ef, y bwrdd traddodiadol, lle mae'r nec plus ultra o gastronomeg Ffrengig yn cronni: peli, twrci wedi'i stwffio, bwyd môr, neu hyd yn oed foie gras. Gyda'i fanteision "uno" i deuluoedd, dyma'r agwedd hon ef hoff.

Yn union, yn ffyrnau Mory Sacko, wrth i ddiwedd y flwyddyn agosáu, rydyn ni'n blasu clasuron Ffrengig, yn cael eu hailymweld yn arddull Japaneaidd neu Affricanaidd: fersiwn coulibiac o eog maki, wystrys mewn finegr a sudd bouye. Ac, ar yr ochr felys, rysáit a ysbrydolwyd gan atgofion ei blentyndod, thiakry (a elwir hefyd yn dégué), sy'n cynnwys iogwrt a semolina miled, wedi'i weini'n oer. “Un o’r unig bwdinau a baratôdd fy mam i mi, i Eid er enghraifft. Os nad oedd yno, yr oedd fel pe na bai pwdin ar y bwrdd. I mi, mae'n ddysgl parti! Gelwir ei fersiwn "wedi'i adnewyddu" yn "Siphon of Fermented Milk and Caramelized Pecans."

Cynhwysion ar gyfer 4 person):

Pecans Caramelaidd

100g o gnau pecan

30 g siwgr

30 cl o ddŵr

Seiffon o laeth wedi'i eplesu

1 litr o laeth menyn

30 g o fêl

Mae 2 yn gadael

4 g o corn pupur pinc

« Le Thiakry », par Mory Sacko

"The Thiakry", gan Mory Sacko

Rysáit:

1/ Carameleiddio'r pecans:

Cynheswch y siwgr mewn sosban, yna ychwanegwch y dŵr. Gadewch i'r gymysgedd goginio nes i chi gael caramel. Pan fydd wedi troi'n frown, gallwch chi ymgorffori'r cnau pecan. Cymysgwch am 2 funud. Yna, tynnwch y cnau Ffrengig a'u taenu ar bapur memrwn i roi amser iddynt oeri. Unwaith y bydd eich cnau carameleiddio yn oer, gallwch chi eu torri'n fras a'u gosod o'r neilltu.

2/ Paratowch eich seiffon llaeth wedi'i eplesu:

Mwydwch y dail gelatin i mewn un cynhwysydd o ddŵr oer. Nesaf, mewn sosban, cynheswch y llaeth enwyn nes ei fod yn mudferwi. Ychwanegwch y mêl, cymysgwch ac yna tynnwch oddi ar y gwres. Draeniwch y taflenni gelatin a'u hychwanegu at y llaeth. Yna cymysgwch nes ceir cyfanwaith homogenaidd. Oerwch eich cymysgedd. Unwaith y bydd y llaeth wedi'i eplesu wedi oeri, gallwch chi roi'r cymysgedd mewn seiffon a nwy unwaith.

3/ Gwnewch eich pwdin:

Trefnwch eich cnau pecan carameledig ar waelod powlen, yna gorchuddiwch nhw gyda seiffon o laeth wedi'i eplesu. Fel cyffyrddiad olaf, ysgeintiwch bopeth gyda grawn pupur pinc.

“Rwy’n ei hoffi oherwydd mae’n bwdin hael, gyda gwead trwchus. Gellid ei weld yn cyfateb i Yop yfed. Trwy roi'r llaeth wedi'i eplesu yn y seiffon, caiff ei awyru. Rydym yn cadw hanfod y blas tra'n ysgafnhau'r gweadau. Mae wir yn dod â'r pryd i ben. »

I gyd-fynd ag ef, mae'r cogydd yn argymell yfed naill ai bissap gwyn neu drwyth hibiscus gwyn. “Os ydych chi wir eisiau chwarae'r gêm, rydych chi'n ei wneud eich hun! mae'n taflu. Ac rydyn ni'n trwytho ein bissap gyda'r un aeron a ddefnyddion ni yn y pwdin, mae hyn yn helpu i wella ei ochr sbeislyd”. Blasu da!

Mae'r bwyty "MoSuke", 11 rue Raymond Losserand, 75014, yn gwasanaethu bwydlen Nadoligaidd yn ystod mis Rhagfyr, ond bydd yn cau ei ddrysau ar gyfer y gwyliau. Cynnig bwyd stryd MoSugo, a osodwyd yn y bwyty newydd yn Lafayette Gourmet Haussmann, fydd, hi, goruchaf.

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1398257/culture/la-recette-du-thiakry-de-noel-par-mory-sacko/


.