TYSTIOLAETH. Y llofrudd cyfresol “y Sarff”, y cyfarfyddiad anhygoel hwn yn India ym 1976 a adroddwyd gan fyfyriwr o Tarbes a oedd y tu ôl i'w arestio

TYSTIOLAETH. Y llofrudd cyfresol “y Sarff”, y cyfarfyddiad anhygoel hwn yn India ym 1976 a adroddwyd gan fyfyriwr o Tarbes a oedd y tu ôl i'w arestio

Mae Charles Sobhraj, sy’n cael ei adnabod fel “y Neidr”, sy’n adnabyddus diolch i gyfres Netflix, newydd gael ei ryddhau ar ôl treulio 18 mlynedd yng ngharchardai Nepal, lle’r oedd yn bwrw dedfryd am lofruddiaeth ddwbl. Dywed cyn-fyfyriwr o Tarbes (Hautes-Pyrénées) pan gafodd ei arestio.

Prin oedd yn 20 oed yn 1976. Tua hanner cant o fyfyrwyr o Tarbes (Hautes-Pyrenees), ar daith diwedd blwyddyn, wedi croesi llwybrau gyda Charles Sobhraj, y llofrudd cyfresol â'r llysenw "y Sarff". Fe wnaeth hyd yn oed ganiatáu gyda'i gyd-filwyr i'w arestio. Mae'n dweud.

Mae'r blynyddoedd 70

Er mwyn deall yr hyn aeth y myfyrwyr hyn drwyddo, mae'n rhaid ichi roi eich hun yng nghyd-destun y 70au. Aeth Mai 68 heibio ac roedd llawer o bobl ifanc a allai ei fforddio yn breuddwydio am fynd am daith i India neu Nepal, Eldorados y cyfnod. 

I Jean Chazal a thua hanner cant o'i gymrodyr, mae'n daith diwedd-astudio i Ysgol Genedlaethol Peirianwyr Tarbes (Hautes-Pyrenees), sy'n mynd â nhw i India. Dyma lle bydd yn cyfarfod â'i gyd-ddisgyblion Charles Sobhraj. Rydyn ni ym 1976 ac mae'r llofrudd cyfresol eisoes wedi hawlio sawl dioddefwr.

« Roedd yn gyfeillgar“, mae Jean yn ymddiried ynom. « Dymunol iawn, byth yn ymosodol. Ni allem ddychmygu pwy oedd yn cuddio y tu ôl i'r dyn hwn. »

Ar eu noson olaf allan yn New Delhi, parti ieuenctid yn y gwesty Vikram. Swper anferth wedi ei drefnu gan Charles Sobhraj ei hun: « roedd y noson yn mynd yn dda iawn“, eglura John. Ond yn sydyn gwelais mae nifer o'n cyd-filwyr yn colli ymwybyddiaeth. Fel fi, roeddent wedi profi pils a gynigir gan Sobhraj. Aethon ni â thacsis yn ôl ac ymlaen i'w rhuthro i'r ysbyty. Nes i mi hefyd syrthio'n ddarnau.« 

Wedi'i thrin am 24 awr, gadawodd Jean yr ysbyty heb awdurdodiad. Anfonodd dadansoddiad o'r cynnyrch a amlyncwyd grynu i lawr ei asgwrn cefn wedyn :« Roedd yn cynnwys digon i roi eliffant i gysgu, mae'n cyfaddef. “Fe allwn i fod wedi marw. Ar y pryd, roedden ni'n hollol anymwybodol”.

"Y Neidr" Arestiwyd

Dim ond y diwrnod wedyn y bydd Jean yn dysgu amdano. Ond tra ei fod yn gwella'n araf yn yr ysbyty, fel 26 o fyfyrwyr eraill yn ei ddosbarth, mae ei gyd-deithwyr, nad oeddent wedi cael cyffuriau, yn cysylltu â'r achos yn fuan. Sobhraj. Maen nhw'n rheoli "y Sarff" wrth aros am yr heddlu. Sobhraj oedd yng ngolwg Interpol. Cafodd ei arestio ar 10 Gorffennaf, 1976, diolch i oerni'r myfyrwyr Tarbes hyn. 

Bydd y lladdwr cyfresol yn glanhau 12 flynedd yn y carchar yn India. Yn 1997, cafodd ei ryddhau, ond gwnaeth y camgymeriad o ddychwelyd i Nepal lle roedd eisiau llofruddiaeth ddwbl. Yn ôl i'r carchar, mewn canolfan gadw diogelwch uchel yn Kathmandu tan Rhagfyr 21, 2022. Mae yna rhyddhau am resymau meddygol a'i drosglwyddo i Ffrainc. 

Cyhoeddiad cododd y datganiad hwn lawer o atgofion ymhlith cyn-fyfyrwyr Tarbes bellach wedi ymddeol. Mae gan un ohonyn nhw, Jacques Aragon eiriau llym wrth feicroffon France Bleu Yn talu Basgeg : « Pe bai wedi aros yno, ni fyddai wedi fy mhoeni! « 

I Jean, mae'r atgof o'r foment hon yn dal yn fyw: « Cefais sequelae corfforol am bron i 8 mis“, meddai. « Ac yn seicolegol, mae'r anaf yn dal i fod yn bresennol. Dwi wastad wedi cael anodd iawn ymddiried mewn pobl, yn fy nheithiau dramor, Roeddwn i'n dal yn wyliadwrus iawn, er i mi deithio ledled y byd ar gyfer fy swydd".

Bellach yn 68 oed, Mae Jean Chazal yn cyfaddef iddo gadw'r stori hon iddo'i hun, hyd nes y bydd y gyfres yn cael ei rhyddhau ar Netflix: « Doeddwn i ddim eisiau rhoi syniadau drwg i fy mhlant.« 

Ynghyd Charles Sobhraj, yn 78, mae’n cael ei amau ​​o ladd mwy nag ugain o gwarbacwyr ifanc y Gorllewin mewn sawl gwlad Asiaidd, yn y rhan fwyaf o achosion trwy wenwyno eu bwyd neu ddiod. Ni chafwyd ef yn euog am yr holl laddiadau.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautes-pyrenees/tarbes/temoignage-le-tueur-en-serie-le-serpent-cette-incroyable-rencontre-en-inde-en-1976-racontee-par-un-etudiant-de-tarbes-a-l-origine-de-son-arrestation-2682376.html


.