Mae Metavisio yn agor is-gwmni yn India i gymryd rhan o'r farchnad leol

Mae Metavisio yn agor is-gwmni yn India i gymryd rhan o'r farchnad leol

(AOF) - Mae Metavisio, cwmni o Ffrainc sy'n arbenigo mewn adeiladu, marchnata a gwerthu gliniaduron, newydd agor is-gwmni 100% yn New Delhi er mwyn cymryd rhan yn nendrau cyhoeddus llywodraeth India a hefyd dosbarthu ei gyfrifiaduron ar lefel y cyhoedd mewn siopau neu ar y Rhyngrwyd. Derbyniwyd tîm Metavisio yn India gan y Gweinidog Addysg ddydd Llun, Rhagfyr 12, i gyflwyno holl ystod TG Ffrainc Thomson, tabledi, llyfrau nodiadau a gweinyddwyr.

Trefnwyd cyfarfod arall ym Mharis ddydd Llun Rhagfyr 19 ym mhresenoldeb y Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Diwydiant. Roedd y ddau gyfarfod hyn yn caniatáu rapprochement cryf, gan ddwyn i gof bod India angen cynyddol am fynediad i Dechnoleg ar gyfer ei holl fyfyrwyr a'i holl boblogaeth.

Mae Metavisio wedi cadarnhau creu is-gwmni Indiaidd 100% i Metavisio o'r enw Metavisio Computing India Private Limited.

Amcan y creu hwn yw gwneud cais am dendrau cyhoeddus ar gyfer Tabledi a Llyfrau Nodiadau sy'n cyfateb i gannoedd o filiynau o filiynau o gyllidebau cenedlaethol bob blwyddyn.

Gwnaeth lleoliad ansawdd pris Thomson, ei ddyluniad a'i enw da argraff fawr ar lywodraeth India, a deithiodd i Baris yr wythnos diwethaf.


©
AOF

Daw'r wybodaeth AOF a atgynhyrchir ar Capital.fr o wasanaeth gwybodaeth AOF.
Mae'r wybodaeth hon wedi'i diogelu gan hawliau eiddo deallusol a ddelir gan OPTION FINANCE SAS, cyhoeddwr gwasanaeth gwybodaeth marchnad stoc amser real AOF, a'i gyfranwyr.
O ganlyniad, mae unrhyw atgynhyrchu, copi, dyblygu, addasu, trosglwyddo, ailddosbarthu, cyfieithu, ecsbloetio masnachol neu beidio, creu dolen hyperdestun neu ailddefnyddio mewn unrhyw ffordd o unrhyw fath o'r wybodaeth hon yn amodol ar ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw OPSIWN CYLLID SAS a'i cyfranwyr.
Gellir cyrraedd AOF yn y cyfeiriad canlynol aof@optionfinance.fr
OPTION FINANCE Mae SAS yn casglu ei ddata o'r ffynonellau y mae'n eu hystyried yn fwyaf diogel. Fodd bynnag, yn amodol ar ei esgeulustod dybryd, nid yw OPTION FINANCES SAS a’i gyfranwyr mewn unrhyw fodd yn gwarantu absenoldeb gwallau a diffygion, hyd yn oed rhai cudd, na natur gynhwysfawr neu ddiffyg cydymffurfiaeth ar gyfer unrhyw ddefnydd o unrhyw fath o’r data hwn ac o OPSIWN. CYLLID SAS neu un o'i gyfranwyr, ac ni ellir ei ddal yn gyfrifol am unrhyw oedi neu ymyrraeth a allai effeithio ar fynediad iddynt.
Bydd defnyddiwr y gwasanaeth OPTION FINANCE SAS yn defnyddio'r data AOF ar ei risg ei hun a rhaid iddo gadw OPTION FINANCE SAS a'i gyfranwyr yn ddiniwed o unrhyw hawliad sy'n deillio o'r defnydd hwn.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.capital.fr/entreprises-marches/metavisio-ouvre-une-filiale-en-inde-pour-prendre-une-partie-du-marche-local-1455855


.