Coronavirus yn Ffrainc ddydd Mercher yma, Rhagfyr 28, 2022: +140 o farwolaethau Covid a +26.081 o achosion newydd

Coronavirus yn Ffrainc ddydd Mercher yma, Rhagfyr 28, 2022: +140 o farwolaethau Covid a +26.081 o achosion newydd

Darganfyddwch y ffigurau diweddaraf ynghylch yr epidemig covid-19 yn Ffrainc. Yn ôl yr adroddiad diweddaraf gan Public Health France, mae Ffrainc yn adrodd am gyfanswm o +140 o farwolaethau ychwanegol. Y dydd Mercher hwn, Rhagfyr 28, 2022, mae cyfanswm o 161.715 o farwolaethau a +26.081 o achosion newydd wedi'u cadarnhau mewn 24 awr.

Yn Ffrainc, Y adolygiad diwethaf a ddarperir gan yr awdurdodau iechyd ynghylch y pandemig o Covidien-19, adroddiadau o leiaf 1.568.638 achosion a gadarnhawyd h.y. +26.081 mewn 24 awr

Rydym yn nodi hyn mercredi 28 décembre 2022 161.715 marw mewn Cyfanswm, +140 o farwolaethau ychwanegol. Mae nifer y marwolaethau yn EHPAD ac EMS yn dangos 29.469 (+ 6) cyfanswm marwolaethau. Mae cyfanswm y marwolaethau mewn ysbytai 132.246 (+134 mewn 24 awr)

Y gyfradd atgenhedlu R yw o 0,79 le cyfradd mynychder yn 421,26 a tensiwn ysbyty à 29,3%. Mae'r gyfradd bositifrwydd yn 0,0%.

Mae gan Ffrainc ar hyn o bryd dau ddeg un) pobl yn yr ysbytys et 1.483 (+36) o gleifion mewn gofal dwys

Ers Mehefin 11, 2022, mae'r dangosyddion COVID-19 a gynhyrchwyd gan Public Health France wedi'u diweddaru ar Géodes a data.gouv.fr bob dydd ac eithrio penwythnosau a gwyliau cyhoeddus. 

Yn ôl data gan Iechyd Cyhoeddus Ffrainc, Darganfyddwch ganlyniadau'r gwahanol ranbarthau Ffrengig a'u hesblygiad:

 • Ile-de-France : 5.939 (+18) yn yr ysbyty, 390 (+7) mewn gofal dwys a +14 o farwolaethau mewn 24 awr 
 • Grand Est : 2.167 (+9) yn yr ysbyty, 123 (0) mewn gofal dwys a +9 marwolaeth mewn 24 awr 
 • Brigau Ffrainc : 2.504 (+64) yn yr ysbyty, 153 (+14) mewn gofal dwys a +8 o farwolaethau mewn 24 awr  
 • Alpau Rhone Auvergne : 2.745 (-29) yn yr ysbyty, 156 (+4) mewn gofal dwys a +15 o farwolaethau mewn 24 awr 
 • Provence-Alpes Côte d'Azur : 2.405 (+6) yn yr ysbyty, 144 (+2) mewn gofal dwys a +18 o farwolaethau mewn 24 awr 
 • Llydaw: 971 (-29) yn yr ysbyty, 56 (+3) mewn gofal dwys a +5 marwolaeth mewn 24 awr 
 • Normandie : 1.100 (-21) yn yr ysbyty, 35 (+2) mewn gofal dwys a +3 marwolaeth mewn 24 awr 
 • Aquitaine newydd : 1.857 (-64) yn yr ysbyty, 137 (-7) mewn gofal dwys a +16 o farwolaethau mewn 24 awr 
 • Pays de la Loire : 743 (-24) yn yr ysbyty, 36 (+1) mewn gofal dwys a +6 marwolaeth mewn 24 awr
 • Ocsitania: 1.992 (+67) yn yr ysbyty, 137 (+16) mewn gofal dwys a +20 marwolaeth mewn 24 awr
 • Canolfan-Val de Loire : 1.110 (-58) yn yr ysbyty, 44 (-2) mewn gofal dwys a +11 marwolaeth mewn 24 awr
 • Bourgogne-Franche-Comté : 1.113 (-24) yn yr ysbyty, 56 (-4) mewn gofal dwys a +5 marwolaeth mewn 24 awr

 

Dydd Mercher yma, Rhagfyr 28, 2022, mae'r firws Covidien-19 allweddol 657.940.005 o achosion wedi'u cadarnhau a'u gwneud yn gyfan gwbl 6.678.558 wedi marw yn y byd

Am fwy o wybodaeth yn Ffrainc:

Gweledol Paris Tŵr Eiffel Visuel Paris Tour EiffelGweledol Paris Tŵr Eiffel Visuel Paris Tour Eiffel Coronavirus yn Ffrainc, y sefyllfa ddydd Mercher, Rhagfyr 28, 2022
Rydym yn pwyso a mesur y dydd Mercher hwn, Rhagfyr 28, 2022 ar esblygiad yr epidemig Coronavirus yn Ffrainc. Ble mae'r epidemig Covid-19 yn Ffrainc? Yn ôl yr adroddiad diweddaraf, mae yna +140 o farwolaethau ychwanegol i gyd a +26.081 o achosion newydd mewn 24 awr. Darganfyddwch y cyhoeddiadau diweddaraf am y tocyn iechyd, mesurau, triniaethau a'r ffigurau diweddaraf. [Darllenwch fwy]

Coronafirws yn Ile-de-France: 92 wedi marw mewn 24 awr a 1501 mewn gwirioneddCoronavirus en Ile-de-France : 92 morts en 24h et 1501 en réaCoronafirws yn Ile-de-France: 92 wedi marw mewn 24 awr a 1501 mewn gwirioneddCoronavirus en Ile-de-France : 92 morts en 24h et 1501 en réa Coronavirus ym Mharis ac Ile-de-France: +14 o farwolaethau Covid mewn 24 awr a 390 o achosion difrifol
Rydym yn cymryd stoc o'r sefyllfa ym Mharis ac Île-de-France. Darganfyddwch yr asesiad penodol o ranbarth Paris fesul adran. Y dydd Mercher hwn, Rhagfyr 28, 2022, mae +14 o farwolaethau ychwanegol mewn 24 awr a 390 o achosion difrifol mewn gofal dwys. [Darllenwch fwy]

Cyfradd mynychder fesul adran yn FfraincTaux d'incidence par département en FranceCyfradd mynychder fesul adran yn FfraincTaux d'incidence par département en France Cyfradd mynychder fesul adran o ddydd Mercher Rhagfyr 28, 2022 yn Ffrainc
Mae'r gyfradd mynychder fesul adran yn ddangosydd i'w ddilyn yn agos iawn i ddilyn esblygiad yr epidemig. Rydym yn darganfod gyda'i gilydd gyfraddau mynychder pob adran ar ddydd Mercher, Rhagfyr 28, 2022. [Darllenwch fwy]

Brechiad Covid: 66,66% o boblogaeth Ffrainc wedi'u brechu gyntafVaccination Covid : 66,66% de la population française primo-vaccinée Brechiad Covid: 66,66% o boblogaeth Ffrainc wedi'u brechu gyntafVaccination Covid : 66,66% de la population française primo-vaccinée Brechiad Covid: 80,5% o bobl Ffrainc wedi'u brechu am y tro cyntaf, derbyniodd 60,3% y dos atgyfnerthu
Ddydd Mawrth hwn, Rhagfyr 27, 2022, derbyniodd 80,5% o boblogaeth Ffrainc o leiaf un dos o frechlyn, a derbyniodd 79,2% ohonynt amserlen frechu gyflawn. Derbyniodd 60,3% o bobl Ffrainc ddos ​​atgyfnerthu. [Darllenwch fwy]

Cyfyngiad gwag metro gweledol ParisVisuel Paris métro vide confinementCyfyngiad gwag metro gweledol ParisVisuel Paris métro vide confinement Gwisgo mwgwd: mae'r Gweinidog Iechyd yn mynnu ei bwysigrwydd, heb ei wneud yn orfodol
Galwodd y Gweinidog Iechyd François Braun ar y Ffrancwyr i ddangos undod a chyfrifoldeb, trwy gymhwyso ystumiau rhwystr o ddifrif, yn y cyfnod hwn pan fo afiechydon yn cylchredeg llawer. [Darllenwch fwy]

Ffliw, gastro: nid yw firysau'r gaeaf wedi cyrraedd Ffrainc etoGrippe, gastro : les virus hivernaux ne sont pas encore arrivés en FranceFfliw, gastro: nid yw firysau'r gaeaf wedi cyrraedd Ffrainc etoGrippe, gastro : les virus hivernaux ne sont pas encore arrivés en France Covid, bronciolitis a ffliw: gwyliwch am yr epidemig triphlyg y gaeaf hwn
Bydd y gaeaf hwn yn arbennig o galed ar eich corff. Yn ogystal â chyfyngiadau trydan, bydd yn rhaid i ni ddelio ag epidemig triphlyg: tra bod y Covid yn ennill tir, a'r ffliw wedi cydio, mae bronciolitis yn cyrraedd. Darganfyddwch sut i'w hosgoi. [Darllenwch fwy]

Covid: ni fydd gan ysgolion y rhestr o fyfyrwyr sydd wedi'u brechu, yn ôl AttalCovid : les établissements scolaires n'auront pas la liste des élèves vaccinés, promet AttalCovid: ni fydd gan ysgolion y rhestr o fyfyrwyr sydd wedi'u brechu, yn ôl AttalCovid : les établissements scolaires n'auront pas la liste des élèves vaccinés, promet Attal Llai a llai o fyfyrwyr ysgol gynradd ym Mharis, yr effaith “Covid” mewn ysgolion
Mae'r argyfwng iechyd wedi effeithio ar Ffrainc a'r byd yn gyffredinol ers dwy flynedd. Mae hefyd wedi bod yn ddau gyfnod yn ôl i'r ysgol y mae dinas Paris wedi gweld nifer ei myfyrwyr yn gostwng yn raddol, yn enwedig mewn ysgolion cynradd ac ysgolion meithrin. [Darllenwch fwy]

Brech y mwnci: mae canolfan frechu newydd yn agor yn Seine-Saint-Denis ddiwedd mis AwstVariole du singe : un nouveau centre vaccination ouvre en Seine-Saint-Denis fin aoûtBrech y mwnci: mae canolfan frechu newydd yn agor yn Seine-Saint-Denis ddiwedd mis AwstVariole du singe : un nouveau centre vaccination ouvre en Seine-Saint-Denis fin août Covid: ymgyrch frechu newydd ar gyfer y dos atgyfnerthu
Dydd Llun, Hydref 3, 2022, bydd nodiadau atgoffa brechu yn erbyn Covid-19 yn dechrau. Maent wedi'u hanelu'n bennaf at gynulleidfaoedd sy'n agored i niwed: yr henoed, pobl sydd ag imiwnedd gwan, preswylwyr cartrefi nyrsio... Rydyn ni'n dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y dos newydd hwn. [Darllenwch fwy]

Covid: allwn ni roi'r gorau i wisgo mwgwd os ydyn ni'n cael ein brechu?Covid : peut-on arrêter de porter un masque si l'on est vacciné ? Covid: allwn ni roi'r gorau i wisgo mwgwd os ydyn ni'n cael ein brechu?Covid : peut-on arrêter de porter un masque si l'on est vacciné ? Covid: mae'r Cyngor Gwyddonol yn argymell dychwelyd y mwgwd mewn trafnidiaeth
Bron i chwe mis ar ôl diwedd y mwgwd mewn trafnidiaeth gyhoeddus, mae'r Cyngor Gwyddonol yn argymell dychwelyd, oherwydd y don o halogiadau sydd ar y gweill ers sawl wythnos. [Darllenwch fwy]

Covid: brechu plant dan 12, y cam nesaf yn Ffrainc?Covid : la vaccination des enfants de moins de 12 ans, prochaine étape en France ? Covid: brechu plant dan 12, y cam nesaf yn Ffrainc?Covid : la vaccination des enfants de moins de 12 ans, prochaine étape en France ? Covid: tri brechlyn wedi'u haddasu i'r amrywiad omicron a awdurdodwyd gan yr Haute Autorité de Santé
Tra bod ton arall eto o Covid yn bygwth cartrefi'r cwymp hwn, cyhoeddodd yr Haute Autorité de Santé (HAS) ddydd Mawrth, Medi 20, 2022 i awdurdodi cylchrediad yn Ffrainc o dri brechlyn wedi'u haddasu i'r amrywiad omicron, i ymladd yn fwy effeithiol yn erbyn y firws a'i drosglwyddo. Brechlynnau “Amwys” a ddatblygwyd gan Pfizer/BioNTech a Moderna, y tri wedi’u dilysu i fyny’r afon gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. [Darllenwch fwy]

Brech y mwnci: canolfan frechu ar gauVariole du singe : centre de vaccination ferméBrech y mwnci: canolfan frechu ar gauVariole du singe : centre de vaccination fermé Covid: brechlyn newydd yn fuan yn seiliedig ar nanotechnoleg?
Er nad yw Covid-19 bellach yn effeithio cymaint ar ein bywydau ag y gwnaeth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r frwydr yn erbyn y firws ymhell o fod ar ben. Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop wedi crybwyll brechlyn newydd yn seiliedig ar nanotechnoleg. [Darllenwch fwy]

Covid: amrywiad newydd wedi'i ganfod yn ne FfraincCovid : un nouveau variant détecté dans le sud de la FranceCovid: amrywiad newydd wedi'i ganfod yn ne FfraincCovid : un nouveau variant détecté dans le sud de la France Covid: a allai fod ton newydd yn y cwymp?
Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn Le Parisien, sicrhaodd Brigitte Autran, llywydd y Pwyllgor ar gyfer monitro a rhagweld risgiau iechyd, sy’n gweinyddu yn lle’r Cyngor Gwyddonol, fod ton newydd o Covid i’w disgwyl yn y cwymp. . [Darllenwch fwy]

Streic ym meysydd awyr Ffrainc: oedi i'w ddisgwyl o ddydd Mawrth ymaGrève dans les aéroports de France : des retards à prévoir à partir de ce mardi Streic ym meysydd awyr Ffrainc: oedi i'w ddisgwyl o ddydd Mawrth ymaGrève dans les aéroports de France : des retards à prévoir à partir de ce mardi Covid: a oes angen y tocyn iechyd i ddychwelyd i Ffrainc ar ôl taith dramor?
Nid oes angen y tocyn iechyd yn Ffrainc mwyach, ac eithrio rhai sefyllfaoedd. A yw teithwyr yn cael eu heffeithio gan y senarios hyn? Oes angen tocyn arnoch i ddychwelyd i Ffrainc ar ôl eich gwyliau? Rydym yn cymryd stoc. [Darllenwch fwy]

Coronavirus - Amrywiad Omicron, yr hyn sydd angen i chi ei wybod: y newyddion diweddarafCoronavirus - variant Omicron, ce qu'il faut savoir : les dernières actualitésCoronavirus - Amrywiad Omicron, yr hyn sydd angen i chi ei wybod: y newyddion diweddarafCoronavirus - variant Omicron, ce qu'il faut savoir : les dernières actualités Covid: mae cyflwr yr argyfwng iechyd yn dod i ben o 31 Gorffennaf, 2022
Ers Mawrth 24, 2020, mae Ffrainc wedi cael ei rhoi o dan gyflwr o argyfwng iechyd, oherwydd yr epidemig Covid-19. Mae’r sefyllfa hon ar fin dod i ben: daw’r cyflwr o argyfwng iechyd i ben o’r diwedd ar 31 Gorffennaf, 2022. [Darllenwch fwy]

Covid: a rheolauCovid : et règlesCovid: a rheolauCovid : et règles Covid: Mae llawer o achosion wedi'u cofnodi o fenywod wedi'u brechu yn dioddef o anhwylderau eu cylch mislif
Felly rydyn ni'n hwylio yng nghanol 7fed don Covid 19, mae sgîl-effeithiau “newydd” yn gwneud eu hunain yn hysbys. Mae llawer o fenywod sydd wedi'u brechu yn profi anhwylderau sy'n effeithio ar eu cylchred mislif. Ers dydd Mawrth, Gorffennaf 19, 2022, fe'u gwahoddir i riportio'r annormaleddau hormonaidd hyn ar lwyfan adrodd ar-lein pwrpasol. [Darllenwch fwy]

Covid: amrywiad BA 5 anhwylderau cysguCovid : variant BA 5 troubles du sommeilCovid: amrywiad BA 5 anhwylderau cysguCovid : variant BA 5 troubles du sommeil Covid: symptom newydd yr amrywiad BA.5 sy'n digwydd yn y nos ac yn tarfu ar eich cwsg
Yng nghanol y 7fed don o COVID 19, datgelir symptom newydd o'r amrywiad dominyddol cyfredol BA.5. Mae'r is-amrywiad Omicron hefyd bellach yn amlygu fel "chwys nos" sy'n tarfu ar gwsg. [Darllenwch fwy]

Covid: trydydd dos o'r brechlyn ar gyfer y glasoed yn fuan?Covid : bientôt une troisième dose de vaccin pour les adolescents ?Covid: trydydd dos o'r brechlyn ar gyfer y glasoed yn fuan?Covid : bientôt une troisième dose de vaccin pour les adolescents ? Covid: pedwerydd dos o'r brechlyn estynedig, pwy sy'n pryderu?
Ers mis Ebrill, mae'r pedwerydd dos wedi bod yn agored i'r rhai dros 60 oed ac yn cael ei argymell yn gryf ar gyfer y bobl fwyaf bregus. Nawr, mae'r llywodraeth wedi ymestyn gweinyddiaeth yr ail ddos ​​atgyfnerthu hwn i fenywod beichiog a phobl o dan 60 oed sydd mewn perygl. [Darllenwch fwy]

Ysgolion ym Mharis: mae nifer y myfyrwyr wedi bod yn gostwng ers blwyddynÉcoles à Paris : le nombre d'élèves en baisse depuis un anYsgolion ym Mharis: mae nifer y myfyrwyr wedi bod yn gostwng ers blwyddynÉcoles à Paris : le nombre d'élèves en baisse depuis un an Covid: y protocol iechyd newydd ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol wedi'i ddadorchuddio
Dylid cyrraedd uchafbwynt y seithfed ton Covid yn fuan, mae disgwyl wythfed don eisoes. Er mwyn cyfyngu ar halogiad yn yr ysgol, rhaid rhoi protocol iechyd newydd ar waith mewn ysgolion ar ddechrau'r flwyddyn ysgol, ym mis Medi. [Darllenwch fwy]

Gweledol Paris Tŵr EiffelVisuel Paris Tour EiffelGweledol Paris Tŵr EiffelVisuel Paris Tour Eiffel Cyfradd mynychder cynyddol: 88 o adrannau Ffrainc ar fwy na 1.000 o achosion fesul 100.000 o drigolion
Tra bod yr epidemig coronafirws yn dal i gylchredeg yn Ffrainc a'r llywodraeth yn siarad am 7fed don, mae'r gyfradd mynychder yn neidio eto ac yn rhagori, y dydd Mercher hwn, Rhagfyr 28, 2022, 421,26 o achosion fesul 100.000 o drigolion. Dyma'r rhestr o feysydd lle mae'r firws yn cylchredeg fwyaf. [Darllenwch fwy]

Diwedd gwisgo mwgwd mewn trafnidiaeth: ble mae'n dal yn orfodol yn Ffrainc?Fin du port du masque dans les transports : où reste-t-il encore obligatoire en France ?Diwedd gwisgo mwgwd mewn trafnidiaeth: ble mae'n dal yn orfodol yn Ffrainc?Fin du port du masque dans les transports : où reste-t-il encore obligatoire en France ? 7fed don o Covid: mwy na 200 o achosion newydd mewn 000 awr, dychweliad y mwgwd yn fuan?
Ers mis Mai diwethaf, nid yw gwisgo mwgwd bellach yn orfodol mewn trafnidiaeth ond yn wyneb yr achosion newydd o Covid-19 yn dod i gyfanswm o 200 yn ystod y 000 awr ddiwethaf, mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn cyhoeddi'r rhybudd ac yn gofyn am ddychwelyd y mwgwd gorfodol. A yw'r mwgwd ar fin dod yn ôl mewn trafnidiaeth fel y mae Christian Estrosi eisoes wedi cyhoeddi yn Nice? [Darllenwch fwy]

Gweledol Paris Montmartre Tŵr EiffelVisuel Paris Montmartre Tour EiffelGweledol Paris Montmartre Tŵr EiffelVisuel Paris Montmartre Tour Eiffel Mynychder Covid: pob adran yn Ile de France ar fwy na 1.000 o achosion fesul 100.000 o drigolion
Rydyn ni'n dal i'w glywed, mae'r epidemig coronafirws ar gynnydd eto ers codi'r cyfyngiadau diwethaf! Yn Île-de-France mae'r sefyllfa'n cael ei chadw'n agos ac fel ym mhobman yn Ffrainc mae'r cyfraddau mynychder yn codi eto i gyrraedd mwy na 1.000 o achosion fesul 100.000 o drigolion dros y 7 diwrnod diwethaf yn 8 adran Île-de-France. [Darllenwch fwy]

Gweledol Paris pob eiffelVisuel Paris tout eiffelGweledol Paris pob eiffelVisuel Paris tout eiffel Covid: pryd fydd uchafbwynt y 7fed don yn cael ei gyrraedd yn Ffrainc?
Wrth i nifer yr halogiadau covid-19 newydd neidio yn Ffrainc, mae llawer bellach yn pendroni pryd y bydd uchafbwynt y 7fed don hon yn cael ei gyrraedd yn y wlad? Yn ôl llywydd y cyngor gwyddonol, Jean-François Delfraissy, mae’n debyg y bydd y copa hwn yn cael ei gyrraedd “ddiwedd Gorffennaf”. Ond “ni fydd yn difetha’r haf, oherwydd rydym yn cael ein brechu”, amcangyfrifodd y dydd Iau hwn, Mehefin 30 ar RTL. [Darllenwch fwy]

Coronavirus: mwy o sancsiynau yn erbyn Tocynnau Iechyd ffug yn FfraincCoronavirus : un accroissement des sanctions contre les faux Pass Sanitaire en FranceCoronavirus: mwy o sancsiynau yn erbyn Tocynnau Iechyd ffug yn FfraincCoronavirus : un accroissement des sanctions contre les faux Pass Sanitaire en France Covid: ymestynnodd y tocyn iechyd Ewropeaidd tan fis Mehefin 2023
Gofynnir am y tocyn iechyd Ewropeaidd, sy'n caniatáu teithio rhwng gwledydd yr UE sydd ei angen, am fwy o amser, blwyddyn yn hirach na'r disgwyl, tan Fehefin 30, 2023, yn dilyn pleidlais Senedd Ewrop. [Darllenwch fwy]

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/216011-coronavirus-en-france-ce-mercredi-28-decembre-2022-140-morts-du-covid-et-26-081-nouveaux-cas


.