Camerŵn ymhlith y gwledydd lleiaf hyblyg o ran fisas (Drwg)

Camerŵn ymhlith y gwledydd lleiaf hyblyg o ran fisas (Drwg)

Mae mynegai bod yn agored fisa Banc Datblygu Affrica (AfDB) ar gyfer Affrica ar gyfer y flwyddyn 2022 wedi bod ar gael ers ychydig ddyddiau. Mae Camerŵn yn safle 44 yn y safle hwn sy'n mesur amodau bod yn agored gwledydd Affrica i ymwelwyr o wledydd Affrica eraill. Mae Camerŵn yn rhannu'r lle hwn gyda Moroco a São Tomé a Príncipe. Mae gan y tair gwlad sgôr o 0,132.
Ar raddfa chwe gwlad Cymuned Economaidd ac Ariannol Canolbarth Affrica (CEMAC), nid yw Camerŵn yn gwneud yn well. Dim ond Gini Cyhydeddol, olaf yn y safle gyda Libya, sydd y tu ôl i wlad y Llewod Indomitable ym mharth CEMAC. Mae Chad yn safle cyntaf (39ain yn gyffredinol) gyda sgôr o 0,279. Daw ychydig o flaen y Congo (41ain yn y safle) gyda sgôr o 0,215.
Mae sgôr wael Camerŵn yn y safle hwn yn ganlyniad ei bolisi fisa presennol. Mae Yaoundé yn ei gwneud yn ofynnol i deithwyr o sawl gwlad gael fisa cyn teithio. Mae pob gwlad sy'n cymhwyso'r polisi fisa hwn cyn teithio yn meddiannu'r lleoedd olaf yn y safle hwn. Ar y llaw arall, mae gwledydd fel Benin, Seychelles a Gambia sy'n defnyddio polisi “dim fisa” cyfan gwbl yn meddiannu'r lleoedd cyntaf yn y safle.
Ar gyfer yr AfDB, mae'n bwysig bod gwledydd Affrica yn llacio'r rheolau ar agor fisa. “Rydym yn deall bod symudiad rhydd pobl yn creu sefyllfa fwy ffafriol i’r amgylchedd busnes oherwydd ei fod yn denu buddsoddiadau ac yn ysgogi masnach ryngranbarthol a rhyngranbarthol. Mae hefyd yn hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol ac yn gwella bywydau dinasyddion Affrica. Nid yw Affrica yn haeddu dim llai, ”meddai Marie-Laure Akin-Olugbade o Camerŵn, Is-lywydd Dros Dro Datblygu Rhanbarthol, Integreiddio a Darparu Gwasanaethau yn yr AfDB.
Crëwyd Mynegai Agored Visa Affrica yn 2016. Eleni, mae'r AfDB yn falch bod y rhan fwyaf o wledydd Affrica yn gwneud cynnydd yn eu polisïau rhyddid teithio ar ôl cyfyngiadau gorfodol lluosog oherwydd pandemig Covid -19.
Michelangelo Nga   
Darllenwch hefyd:
Mynegai diwydiannu 2022: Camerŵn sydd y tu ôl i Gabon a Gini Cyhydeddol (AfDB)
Adferiad ôl-covid: Mae Camerŵn yn cymryd benthyciad o 94 biliwn FCFA gan yr AfDB

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.stopblablacam.com/societe/2812-9866-mobilite-en-afrique-le-cameroun-parmi-les-pays-les-moins-flexibles-en-matiere-de-visas-bad


.