“155 diwrnod heb…”: Mae Stéphane Plaza yn dathlu buddugoliaeth bersonol

“155 diwrnod heb…”: Mae Stéphane Plaza yn dathlu buddugoliaeth bersonol

Dydd Mawrth, Rhagfyr 27, 2022, dathlodd Stéphane Plaza fuddugoliaeth bersonol. Mae'r gwerthwr tai tiriog wedi methu am 155 diwrnod, mwy na phum mis.

Roedd yn amser parti i Stéphane Plazaond yn gymedrol. Dydd Mawrth, Rhagfyr 27, 2022, mae'r gwerthwr tai tiriog yn wir wedi dathlu buddugoliaeth bersonol: sef peidio ag yfed am 155 diwrnod, neu fwy na phum mis. Trwy ei gyfrif Instagram y cyhoeddodd y newyddion hapus. “155 diwrnod heb alcohol, 57 diwrnod heb darw coch” cyfaddefodd yn y stori cyn nodi ei fod fodd bynnag wedi gwyro rhywfaint trwy yfed dau wydraid o win.

Yn ystod y gwyliau, mae Stéphane Plaza yn falch o beidio â chyrraedd y llinell goch. Mae'r sawl a ddathlodd y Nadolig gyda'i anwyliaid yn wir wedi aros yn ddoeth. Addewid yr oedd wedi ei wneud iddo'i hun i symud ymlaen. “Mae’n wir, ers rhai blynyddoedd, ei fod yn gyfnod roeddwn i’n ei gasáu, a oedd yn fy nhristáu… penderfynais wella fy nghlwyf, gwella fy nghalon, gwella, fel bod fy angel gwarcheidiol [ei fam, a fu farw o ganser, nodyn] byddwch yn hapus i fy ngweld yn gwenu. Mae'r boen yn lleddfu er fy mod yn gweld eisiau'r anwylyd hwn yn ofnadwy, ond eleni, y Nadolig, bydd gyda fy anwyliaid. Dydw i ddim yn ynysu fy hun mwyach, rydw i nawr eisiau byw a manteisio'n llawn arnyn nhw, oherwydd mae teulu'n gysegredig. » ymddiriedodd ar 25 Rhagfyr.

Karine Le Marchand ar Stéphane Plaza: “Fe yfodd llawer”

I'ch atgoffa, ym mis Gorffennaf 2022 y penderfynodd Stéphane Plaza roi'r gorau i yfed. Yn ôl ei ffrind agos a gwesteiwr Karine Le Marchand a oedd yn byw gydag efyr oedd ei arferion yfed yn ormodol. “Aeth i’w wely yn hwyr, yfed llawer a thynnu ar y rhaff. Ac yn sydyn, mae'n diflannu, mae'n gwneud y gwaith. Ef yw'r unig ddyn sy'n gallu gadael am wythnosau gan adael ei ffôn symudol ym Mharis.roedd hi'n ymddiried mewn cyfweliad â Ym Mharis. "Gadewch i ni fod yn feddw ​​gyda hapusrwydd, nid yn feddw ​​​​yn gynnar"yna cellwair Stéphane Plaza ar Instagram, dim ond ychydig ddyddiau ar ôl dechrau ei dynnu'n ôl. Techneg sy'n ymddangos i fod wedi gweithio!

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/155-jours-sans-stephane-plaza-celebre-une-victoire-personnelle-1679040


.