Marchnad stoc: brig arfordir Affrica yn 2022, Jeune Afrique


Y farchnad stoc: ar frig sgôr Affrica yn 2022

[Ymchwiliad] Cyfrinachau busnes Avisa Partners yn Affrica

O ddechreuad syml i gawr yn y gwneuthuriad, mae'r grŵp Ffrengig wedi sefydlu ei hun fel un o arweinwyr dylanwad. Codiad meteorig a adeiladwyd yn arbennig ar y cyfandir.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1401947/economie/bourse-le-top-de-la-cote-africaine-en-2022/


.