India: Mae niwl yn tarfu ar draffig awyr a rheilffordd yn New Delhi

India: Mae niwl yn tarfu ar draffig awyr a rheilffordd yn New Delhi

NEW DELHI (Reuters) - Ysgubodd cyfnod oer trwy New Delhi gyda thymheredd isaf o hyd at 5,6C a niwl yn tarfu ar draffig awyr a rheilffordd ym mhrifddinas India fore Mawrth.

Cyhoeddodd Maes Awyr Delhi ar Twitter, gyda gwelededd o ddim ond 50 metr mewn rhai ardaloedd, y gallai hediadau nad ydynt wedi'u cyfarparu i weithredu mewn amodau o'r fath "gael eu heffeithio".

Yn ôl y cyfryngau lleol, cafodd 15 o drenau a oedd yn teithio i New Delhi hefyd eu gohirio oherwydd niwl.

Dywedodd Gwasanaeth Meteorolegol India (IMD) mewn bwletin fod y “niwl trwchus a thrwchus iawn” yn debygol o barhau mewn rhannau o’r ddinas am y 24 awr nesaf oherwydd gwyntoedd ysgafn a lefelau uchel o leithder.

“Disgwylir i’w ddwysedd a’i raddfa leihau wedi hynny,” meddai IMD.

Mae'r IMD hefyd yn rhagweld cyfnodau oer mewn rhannau o ogledd-orllewin y wlad, gan gynnwys Delhi, dros yr ychydig ddyddiau nesaf.

(Adrodd Sakshi Dayal; fersiwn Ffrangeg Lina Golovnya, golygu gan Kate Entringer)

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.challenges.fr/monde/inde-le-brouillard-perturbe-le-trafic-aerien-et-ferroviaire-a-new-delhi_840169


.