Yn Ethiopia, dirprwyaeth o lywodraeth Abiy Ahmed yn Tigray


Yn Ethiopia, dirprwyaeth o lywodraeth Abiy Ahmed yn Tigray

Dyma ymweliad cyntaf y llywodraeth â rhanbarth gwrthryfelwyr Tigray mewn mwy na dwy flynedd. Ymwelodd grŵp o swyddogion uchel eu statws Mekele i "oruchwylio cymhwysiad y prif bwyntiau o y cytundeb heddwch wedi'i lofnodi yn Pretoria, dywedodd adran gyfathrebu'r llywodraeth mewn datganiad byr.

Mae'n cynnwys yn benodol y cynghorydd i'r Prif Weinidog dros Ddiogelwch Cenedlaethol, Redwan Hussein, nifer o weinidogion (Cyfiawnder, Trafnidiaeth a Chyfathrebu, Diwydiant, Llafur), Llefarydd Tŷ'r Cynrychiolwyr, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr awdurdod sy'n gyfrifol am seilwaith ffyrdd. , yn ogystal â Phrif Weithredwyr Ethiopian Airlines a Ethio Telecom, Mesfin Tasew a Frehiwot Tamiru.

Croesawyd y ddirprwyaeth yn y boreu gan les awdurdodau rhanbarthol anghydnaws, gan gynnwys ei lefarydd Getachew Reda. I’r llywodraeth ffederal, mae’r ymweliad hwn “yn brawf bod y cytundeb heddwch ar y trywydd iawn ac yn mynd rhagddo”.

Arwyddodd y llywodraeth ac awdurdodau gwrthryfelwyr gytundeb ar Dachwedd 2 yn Pretoria gyda'r nod o ddod â rhyfel sydd wedi ysbeilio gogledd Ethiopia ers dwy flynedd i ben, gan ladd degau o filoedd a phlymio'r rhanbarth i argyfwng dyngarol dwfn. Mae'r testun hwn yn darparu'n benodol ar gyfer diarfogi lluoedd y gwrthryfelwyr, adfer awdurdod ffederal yn Tigray ac ailagor mynediad i'r rhanbarth, sydd wedi'i dorri i ffwrdd o'r byd am fwy na blwyddyn.

Cyhuddiadau o gam-drin

Roedd yr ymladd wedi dechrau ym mis Tachwedd 2020, pan Abiy Ahmed wedi anfon y fyddin i arestio arweinwyr rhanbarth Tigray, a oedd wedi herio ei awdurdod ers misoedd ac a gyhuddodd o ymosod ar ganolfannau milwrol ffederal. Nid yw canlyniadau'r gwrthdaro hwn a ataliwyd gan gam-drin, a ddigwyddodd yn bennaf y tu ôl i ddrysau caeedig, yn hysbys. Mae melin drafod y Grŵp Argyfwng Rhyngwladol a’r NGO Amnest Rhyngwladol yn ei ddisgrifio fel “un o’r rhai mwyaf marwol yn y byd”.

Ers y cytundeb heddwch, mae'r ymladd wedi dod i ben, a honnodd y gwrthryfelwyr eu bod wedi "ymddieithrio" 65% o'u diffoddwyr rhengoedd blaen. Ond maen nhw'n gwadu presenoldeb cyson byddin Eritreaidd a lluoedd diogelwch a milisia o ranbarth Ethiopia.Amhara, a oedd ill dau yn cefnogi'r fyddin ffederal yn y conflit ond nid oedd eu harweinwyr yn bresennol yn nhrafodaethau Pretoria.

Ysbeilio, treisio, dienyddio a herwgipio sifiliaid

Mae awdurdodau’r gwrthryfelwyr, yn ogystal â thrigolion a gweithwyr cymorth yn eu cyhuddo o ysbeilio, treisio, dienyddio a herwgipio sifiliaid. Gan fod mynediad i Tigray yn gyfyngedig, mae'n amhosibl gwirio'r sefyllfa ar lawr gwlad yn annibynnol. Ar ddiwedd cyfarfod ddydd Iau, cytunodd y gwrthryfelwyr a'r llywodraeth ar fecanwaith monitro cadoediad, sydd hefyd yn caniatáu i gwynion gael eu derbyn mewn achos o gam-drin yn erbyn sifiliaid.

Dim digon o gymorth dyngarol

Ar yr ochr ddyngarol, mae gweithrediadau wedi cynyddu ers cytundeb Pretoria, ond mae'r cymorth a ddarperir yn parhau i fod ymhell islaw'r anghenion. Mae'r rhyfel wedi dadleoli mwy na dwy filiwn o Ethiopiaid ac wedi plymio cannoedd o filoedd i amodau bron â newyn, yn ôl y Cenhedloedd Unedig, sy'n rhoi nifer y bobl y mae'r ddwy flynedd o ryfel wedi eu gwneud yn ddibynnol ar gymorth dyngarol yng ngogledd Ethiopia (13,6 miliwn yn Tigray, 5,4 miliwn yn Amhara a 7 miliwn yn Afar).

Wedi'i amddifadu o drydan, telathrebu a gwasanaethau am fwy na blwyddyn, mae'r rhanbarth hefyd wedi gweld agoriad brawychus yn ystod yr wythnosau diwethaf. Cysylltwyd dinas Mekele â'r grid trydan cenedlaethol ar Ragfyr 6 a chyhoeddodd prif fanc y wlad, Commercial Bank of Ethiopia, ar Ragfyr 19 y byddai ei weithrediadau ariannol yn ailddechrau yn certaines dinasoedd.

(Gydag AFP)

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1404079/politique/en-ethiopie-une-delegation-du-gouvernement-dabiy-ahmed-dans-le-tigre/


.