CHAN-2022: fflip-fflop Camerŵn?

CHAN-2022: fflip-fflop Camerŵn?

Yn ôl clecs, gallai Camerŵn dynnu'n ôl o CHAN-2022 a gynhaliwyd gan Algeria rhwng Ionawr 14 a Chwefror 03. Yn wir, mae Ffederasiwn Pêl-droed Camerŵn (FECAFOOT) wedi mynegi amheuon ynghylch diogelwch ei ddirprwyaeth. Dadl sydd ond wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar. 

Gallai hyn fod yr adlach sefydliadol cyntaf ar gyfer yAlgérie. Yn wir, mae'r Cameroon byddai ar fin ildio ei le yn y CHAN-2022. Y digwyddiadau diweddaraf a ddigwyddodd gyda Eto'o Samuel, llywydd y FECAFOOTAr Qatar wedi ysgogi'r penderfyniad hwn na fyddai heb unrhyw ganlyniadau. Yn wir, mae pennaeth y corff ffederal yn gwrthdaro'n gorfforol â YouTuber o Algeria. Dim digon i wella'r perthnasoedd dan straen a achosir gan y rhwystredigaeth o ddileu'rAlgérie y Cwpan y Byd 2022 wynebu cymrodyr o Karl Toko-Ekambi.

Wedi'i ddisodli gan Gini Cyhydeddol?

Mewn unrhyw achos, yn unol â rheolau y Cydffederasiwn Pêl-droed Affricanaidd (CAF), mae tynnu'n ôl heb reswm dilys yn werth sancsiynau ariannol a “moesol”. Felly, yr erthygl 58 o bennod 27 rheolau cystadleuaeth nodi hynny “Mae unrhyw ffederasiwn sy’n tynnu’n ôl ar ôl y gêm gyfartal a chyn dechrau’r gemau yn agored i ddirwy o bum mil (5.000) o ddoleri’r Unol Daleithiau. Ni fydd hi ychwaith yn cael cymryd rhan yn y rhifyn nesaf o CHAN”.

Felly, mae'r grŵp “E”, lle mae'r Camerŵn gyda Congo et les Nigeriaid yn newid i ddau ddetholiad yn unig. Gallai hyn orfodi y CAF i ddwyn i gof y Gini Gyhydeddol, dileu gan y Cameroon yn ystod y lap olaf o gymhwyso, mewn argyfwng. A hyn er mwyn ail-gyfansoddi triawd. Mewn unrhyw achos, bydd y tua-wyneb posibl hwn yn cynrychioli ergyd i fri y gystadleuaeth gan wybod bod yEgypte a Tunisie wedi penderfynu tynnu eu cyfranogiad yn ôl. Hefyd, gallai'r symudiad hwn effeithio ar ymgeisyddiaeth Algeria ar gyfer y CAN-2025.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://lagazettedufennec.com/chan-2020-volte-face-du-cameroun/


.