Ar ôl y gêm rhwng Ffrainc a Moroco a'r golygfeydd o drais trefol, mae hawliau teras dau far yn cael eu tynnu'n ôl

Ar ôl y gêm rhwng Ffrainc a Moroco a'r golygfeydd o drais trefol, mae hawliau teras dau far yn cael eu tynnu'n ôl

Cyhoeddodd prefecture Alpes-Maritimes ddydd Mercher cyfres o fesurau diogelwch cyn y rownd gynderfynol Cwpan y Byd pêl-droed rhwng Ffrainc a Moroco er mwyn atal unrhyw risg i drefn gyhoeddus. Roedd y swyddog felly wedi penderfynu gwahardd bariau a bwytai mewn sawl ardal yn Nice a Cannes rhag “cyfeirio’r sgriniau tuag at y briffordd gyhoeddus”. 

"Mae llawer o fariau a bwytai wedi trefnu eu hunain i ganiatáu i'w cwsmeriaid ddilyn y cyfarfod", eisiau cyfarch neuadd tref Nice y dydd Iau yma, y ​​diwrnod ar ôl y gêm. 

“Yn anffodus, gyda’r Prefecture, fe wnaethom nodi ymddygiad dau sefydliad sydd wedi’u lleoli ar y Cours Saleya nad oeddent yn parchu’r archddyfarniad prefectural a’r rheoliadau sydd mewn grym y noson honno”, Dywedodd Christian Estrosi mewn datganiad.

'Ymddygiad annerbyniol'

“Fe wnaethon nhw osod sgriniau a therasau yn y man cyhoeddus, heb unrhyw gais nac awdurdodiad ymlaen llaw. Ymddygiad annerbyniol sydd wedi arwain at gynulliadau anawdurdodedig ac wedi arwain at y ffrwydradau yr ydym wedi’u gweld”.

Yn fuan ar ôl y chwiban olaf, daeth bandiau o bobl ifanc, wedi'u gwisgo a'u hwdls mewn du, ynghyd o Old Nice tuag at Avenue Jean-Médecin, gan arwain at olygfeydd o ryfela gerila trefol.

Hawl teras wedi'i dynnu'n ôl

hefyd, “Mae Dinas Nice wedi penderfynu cychwyn, ar unwaith ac yn ddi-oed yn wyneb y perygl y maent yn ei achosi i ddiogelwch y trigolion, ar drefn i dynnu eu hawl i deras yn ôl ar gyfer dyddiau o gemau y penwythnos hwn, dydd Sadwrn a dydd Sul. » Penderfyniad fydd yn effeithiol y penwythnos yma, ac felly ar gyfer y rownd derfynol fydd yn gwrthwynebu Ffrainc i'r Ariannin.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.nicematin.com/faits-divers/apres-le-match-france-maroc-et-les-scenes-de-violences-urbaines-deux-bars-se-voient-retirer-leur-droit-de-terrasse-815063


.