Recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Gwerthu

0 49

Recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Gwerthu

 

GAIA SARL U chwilio am a Cynorthwyydd masnachol) ar gyfer ei strwythur yn Douala, er mwyn sicrhau tasgau gweinyddol a masnachol yn bennaf yn unol â'r canllawiau a osodwyd gan reolwyr ac yn unol â pholisïau'r cwmni.
Man cyflawni dyletswyddau: Akwa, Douala
Math o gontract: CDD, swydd i'w llenwi cyn gynted â phosibl
cyflog: O 250 FCFA yn agored i drafodaeth, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Mae GAIA SARL U yn gwmni TG rhyngddisgyblaethol a'i nod yw darparu atebion concrid i broblemau ei gwsmeriaid. Diolch i dîm egnïol gyda sgiliau amrywiol ac yn dod o wahanol gefndiroedd, rydym yn delio ddydd ar ôl dydd â materion yn ymwneud â'r iechyd, addysg, diwylliant a gwybodaeth.

CYFRIFOLDEBAU

 • Cymhwyso strategaeth fasnachol y cwmni;
 • Rheoli a datblygu portffolio cleientiaid y cwmni;
 • Sicrhau dilyniant/ail-lansio ein cwsmeriaid;
 • Adroddiad ar y gweithgareddau a gyflawnwyd;
 • Cymryd rhan yn yr holl dasgau a ragnodir gan reolwyr sy'n cyfrannu at weithrediad priodol y cwmni.

PROFFIL

 • Isafswm Bac+3;
 • O leiaf blwyddyn o brofiad yn y maes; Gwybodaeth dda o'r gyfres swyddfa (Word, Excel…); Gwerthfawrogir gwybod sut i gyfathrebu yn Saesneg hefyd.

rhinweddau perthynol

 • Blas ar her;
 • Trefniadaeth;
 • Addasrwydd ac ymreolaeth;
 • Y gallu i ddadansoddi, gwrando a syntheseiddio;
 • Synnwyr masnachol.
 • Ymdeimlad o gyswllt a rhwyddineb perthynol.

SUT I WNEUD CAIS?

Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol i gaiasarlu@gmail.com

DS: Peidiwch â rhoi arian i gael a emploi

Recriwtio Cwmni Grawnfwydydd Camerŵn