Recriwtio 02 Animeiddiwr / Rheolwyr Gwe

Recriwtio 02 Animeiddiwr / Rheolwyr Gwe

 

Mae cwmni gwasanaethau digidol ifanc yn chwilio am anghenion ei wasanaethau 02 Animeiddwyr / rheolwyr gwe pwy fydd yn gyfrifol am reoli ac animeiddio ei safleoedd Rhyngrwyd o bell (gartref).
Swydd: animeiddwyr / rheolwyr gwe
Rhagofyniad: Bod â chyfrifiadur a chysylltiad rhyngrwyd personol
PS: Mae'r swydd hon yn gofyn am argaeledd rhyngrwyd

 

Cenhadaeth : "Jac o bob crefft" go iawn ym maes y Rhyngrwyd, rydych chi'n gweinyddu gwefannau Rhyngrwyd y cwmni bob dydd trwy gymryd cyfrifoldeb am yr agweddau cynnwys.
Ville : Gwaith rhan-amser neu amser llawn o bell.
Maes gweithgaredd : Rhyngrwyd, rhwydweithiau cymdeithasol, TG, awtomeiddio swyddfa, Marchnata / Gwerthu

AMODAU :
Cyflog: I drafod.
Oriau gweithio : Rhan amser neu Llawn

PRIF DASGAU

 • Chwilio, didoli a chasglu gwybodaeth ddefnyddiol a gwerth ychwanegol.
 • Ysgrifennu, fformatio a chyhoeddi cynnwys ar wefannau a rhannu mewn rhwydweithiau cymdeithasol
 • Animeiddio tudalennau Facebook, grwpiau WhatsApp, rhestrau postio ac ati…
 • Defnyddio Meddylfryd Marchnata a Marchnata Seicolegol
 • Ymgysylltu â dilynwyr ac adeiladu cynulleidfaoedd a chymunedau

PROFFIL

 •  Astudiaethau: lleiafswm BAC gyda hyfforddiant mewn TG / Rhyngrwyd / Profiad ysgrifenyddol neu brofiad y gellir ei gyfiawnhau.
 • Blynyddoedd o brofiad: 0 - 5 mlynedd (oedd)
 • Ystod oedran: 20 - 35 oed

SGILIAU GOFYNNOL

 •  Gwybodaeth dda o'r Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol
 •  Gwybodaeth: Meistrolaeth ar feddalwedd swyddfa (Microsoft Office) a'r Rhyngrwyd (E-bost, ac ati)
 •  Sgiliau: Bod o gymeriad moesol da, Hunanddysgedig wrth ddysgu technolegau newydd, Ymreolaethol, Amlbwrpas a manwl.

SUT I WNEUD CAIS?

Ffeil gais i'w hanfon ar-lein trwy'r ddolen: https://docs.google.com/forms/d/1AGC8b9A1x5pNejgW0SYVFHWv-4kgx77jvXmGa9f9n5E/

Curriculum Vitae (gan nodi'ch man preswylio)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Gwnewch gais cyn gynted â phosibl, bydd y cynnig yn cael ei dynnu'n ôl cyn gynted ag y deuir o hyd i ymgeisydd.

 

Recriwtio Cwmni Grawnfwydydd Camerŵn