Recriwtiaid Cwmni Siwgr Camerŵn (SOSUCAM).

Recriwtiaid Cwmni Siwgr Camerŵn (SOSUCAM).

 

Cwmni Siwgr Camerŵn (SOSUCAM) chwilio 01 Prynwr (se) CDD / Goruchwylydd

Swydd yn Nkoteng/ Mbandjock

MISSIONS

  •  Cymryd rhan mewn trafodaethau, monitro contractau, datblygu rhaglenni mewnforio a phrynu lleol a monitro gorchmynion;
  •  Sicrhau a monitro symudiadau CDs ym maes Caffael;
 •  Sicrhau a dilyn symudiadau anfonebau tra'n rheoli'r rheolaeth cydymffurfio cyfeirnod, maint a phris;
 •  Sicrhau bod archebion prynu yn cael eu cofnodi a'u harchifo;
 •  Dilyn y pwyllgorau ymrwymiad, y rhaglennu a'r dilyniant o'r teithiau cyflawni.

GOFYNION

 •  Hyfforddiant: Gwerthu/Pwrcasu/ Logisteg/ Economeg/ Rheolaeth;
 •  Diploma: meddu ar o leiaf BAC + 3 yn un o'r meysydd uchod;
 •  Sgiliau technegol: meistroli'r broses brynu. Gwybodaeth gadarn am ddefnyddio cyfrifiaduron.
 •  Gwybodaeth sylfaenol am gyfrifeg, economeg a rheolaeth;
 •  Prif rinweddau: rhwyddineb cyfathrebu, sgiliau rhyngbersonol da, trylwyredd, cyfrinachedd, dycnwch, cryfder argyhoeddiad, y gallu i drafod, gonestrwydd.
 •  Meddu ar o leiaf 02 i 03 mlynedd o brofiad mewn sefyllfa debyg.
 •  Byddai gweithio mewn cwmni diwydiannol yn ased.

SUT I WNEUD CAIS?

Anfonwch eich dogfennau cais (Llythyr cymhelliant; Curriculum Vitae) i'r cyfeiriad e-bost poolrecrutement@sosucam.somdiaa.com

Dyddiad cau: Rhagfyr 12, 2022 

 

Cwmni Siwgr Camerŵn (SOSUCAM) ymchwil 01 Cynorthwyydd Logisteg / CDD / Goruchwyliwr
Swydd yn seiliedig ar Douala 

CYFRIFOLDEBAU

  •  Agor ffeiliau i'w hanfon i mewn ac yn lleol a'u harchifo yn unol â gweithdrefn AL01;
  •  Cynorthwyo'r Rheolwr Gorchymyn Mewnforio;
  •  Rheoli cynnal a chadw swyddfeydd ac offer yn unol â chyfarwyddeb AL5;
  •  Anfoner pob dogfen ac amrywiol lythyrau i'r adranau;

 •  Cynorthwyo'r Rheolwr Gorchmynion Lleol: mynd i mewn basgedi, dilyn archebion, cynorthwyo i baratoi pwyllgorau ymrwymiad.

GOFYNION

 •  Hyfforddiant: Logisteg / Trafnidiaeth / Trafnidiaeth
 •  Diploma: Meddu ar o leiaf BAC + 02 yn un o'r meysydd uchod;
 •  Sgiliau technegol: gwybodaeth am arferion hylendid da, microbioleg bwyd;
 •  Prif rinweddau: dull, trefniadaeth, cyfathrebu da, sgiliau rhyngbersonol da, trylwyredd, cyfrinachedd.

PROFIAD

 •  Meddu ar isafswm profiad o 02 i 03 mlynedd mewn sefyllfa debyg.
 • Byddai gweithio mewn cwmni diwydiannol yn ased.

Anfonwch eich dogfennau cais (Llythyr cymhelliant; Curriculum Vitae) i'r cyfeiriad e-bost poolrecrutement@sosucam.somdiaa.com

Dyddiad cau: Rhagfyr 12, 2022