Recriwtio Cwmni Grawnfwydydd Camerŵn

Recriwtio Cwmni Grawnfwydydd Camerŵn 

 

La Cwmni Grawnfwydydd Camerŵn, is-gwmni i'r grŵp KADJI yn arbenigo mewn cynhyrchu blawd grawnfwyd, yn chwilio am a Rheolwr adnoddau dynol.
Gweithle: Douala
Swydd: Rheolwr adnoddau dynol.
Oedran: Rhwng 22 a 45 oed

 

CYMWYSTERAU GOFYNNOL

Gradd sydd ei hangen: Meistr 1 neu 2 mewn Rheoli/Rheoli Adnoddau Dynol neu debyg
Profiad gofynnol: 02 mlynedd o leiaf.
Ieithoedd: Saesneg Ffrangeg

MISSION SWYDD

Mae'r Rheolwr Adnoddau Dynol yn rheoli'r gwasanaethau AD, gweithrediad y strategaeth AD a rheolaeth weinyddol y personél.

GWEITHGAREDDAU:

  • Cymryd rhan yn y broses o ddiffinio a rheoli strategaeth a pholisi AD
  • Casglu oddi wrth y rheolwyr yr anghenion a'r disgwyliadau o ran adnoddau dynol;

 • Diffiniwch y polisi a'r prosiectau AD yn ôl y gwahanol feysydd adnoddau dynol: hyfforddiant, recriwtio, symudedd, . . .
 • Rheoli prosiectau AD o fewn fframwaith y strategaeth a ddiffinnir mewn cytundeb â rheolwyr;
 • Monitro esblygiad strategaethau AD a weithredir yn y cwmni.
 • Rôl gwybodaeth a chyngor i staff gweithredol
 • Ymateb i geisiadau gan staff gweithredol yn y meysydd AD amrywiol: cyfraith llafur, cyfraith gymdeithasol, hyfforddiant, recriwtio, rheoli gyrfa,
 • Cynghori a chynorthwyo rheolwyr cwmni i reoli adnoddau dynol.
 • Gweithredu prosiectau AD
 • Arwain prosiectau AD sy'n deillio o'r strategaeth AD a roddwyd gan reolwyr (ad-drefnu mewnol, ac ati);
 • Cydlynu gweithgareddau, monitro a rheoli eu gweithrediad; Sefydlu offer monitro ac adrodd AD.

Rheoli gweinyddiaeth staff: 

 • Paratoi'r holl ddogfennau gorfodol o ran rheoli personél (contractau cyflogaeth, . . . );
 • Cynnal ffeiliau ymgeiswyr;
 • Datblygu dangosfyrddau cymdeithasol; Goruchwylio rheolaeth y gyflogres;
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau cymdeithasol a chyfreithiol sy'n ymwneud â'r meysydd

SUT I WNEUD CAIS?

Rhaid i bartïon â diddordeb anfon eu ffeiliau cais atom (CV gyda llun ID, llythyr eglurhaol, llungopi CNI) am 18 pm yn ein swyddfeydd yn Douala sydd wedi'u lleoli ym mharth diwydiannol Bonabéri, neu drwy e-bost yn y cyfeiriad e-bost: recrutement@scc-cameroun.com gyda y pwnc: Rheolwr adnoddau dynol.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 21/12/2022

Recriwtiaid Cwmni Siwgr Camerŵn (SOSUCAM).