Sut i fyw'n hirach: Awgrymiadau dietegol gan Okinawa a allai helpu i droi'r 'genyn hirhoedledd' ymlaen

Sut i fyw'n hirach: Awgrymiadau dietegol gan Okinawa a allai helpu i droi'r 'genyn hirhoedledd' ymlaen

Mae heneiddio yn broses aml-ffactoraidd a bennir gan gyfansoddiad ac amgylchedd genetig person. Ymhlith y gwahanol gydrannau genetig sy'n gysylltiedig â dynol hirhoedledd, mae genyn FOX03 bob amser wedi cael ei ddangos i fod y mwyaf hanfodol. Er bod pawb yn ei wisgo, bwyta rhai bwyd yn gallu caniatáu iddo fynegi ei hun yn fwy, gan ymestyn yr oes. Mae gwyddonydd sy'n heneiddio yn awgrymu y gallai un metabolyn o ffynonellau bwyd lluosog fod yn allweddol i actifadu'r 'genyn hirhoedledd'.

Selon Meddyginiaeth Weill Cornellmae astudiaethau o bobl "sy'n byw dros 100 mlynedd" wedi dangos bod llawer o'r unigolion hyn yn rhannu fersiwn anarferol o enyn a elwir yn brotein blaen O3 (FOXO3).

meddyg Bradley Willcoxmae prif ymchwilydd Astudiaeth Hyd Oes Kuakini Hawaii, a ariannwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol Heneiddio, yn awgrymu bod ffyrdd o droi'r genyn hwn ymlaen trwy ddiet.

Eglurodd yr arbenigwr hirhoedledd: “Y gwir amdani yw hyd yn oed os nad oes gennych yr amrywiad FOX03 'gorau' o ran hirhoedledd, trwy fynegi neu 'droi'r' genyn ymlaen, byddwch yn gallu dyblygu'r mecanwaith hirhoedledd.

“Gallwch chi wneud hyn trwy fwyta rhai bwydydd, sef un o'r swyddogaethau y mae diet Okinawan yn eu cyflawni. »

DARLLENWCH MWY: Gallai cryfder gafael ddweud faint o amser sydd gennych ar ôl i fyw – astudio

Yn y bôn, mae diet Okinawan yn isel mewn calorïau a braster, yn uchel mewn carbohydradau, ac yn rhoi pwyslais mawr ar lysiau a chynhyrchion soi, tra'n defnyddio tatws melys fel prif ffynhonnell calorïau.

Prif fwydydd diet traddodiadol Okinawan yw:

  • Llysiau (58-50%): tatws melys (oren a phorffor), gwymon, gwymon, egin bambŵ, radish daikon, melon chwerw, bresych, moron, okra Tsieineaidd, pwmpen, papaia gwyrdd
  • Grawnfwydydd (33%): miled, gwenith, reis a nwdls
  • Bwydydd soi (pump y cant): Tofu, miso, natto, ac edamame
  • Arall (un y cant): Alcohol, te, sbeisys a dash (broth).

Dau gynhwysyn arall sy'n llawn gwrthocsidyddion sy'n cael eu bwyta'n rhyddfrydol yn y diet hwn yw te jasmin a thyrmerig.

Mae Dr Willcox yn nodi mai un peth sydd gan lawer o'r bwydydd hyn yn gyffredin yw microfaetholion pwerus a geir yn bennaf mewn planhigion môr a elwir yn astaxanthin.

PEIDIWCH Â CHANIATÁU:

Dywedodd: “Mae’n cael ei adnabod fel carotenoid morol, a geir mewn gwymon a gwymon. Mae hyn yn rhan o ddeiet Okinawan ac mae'n dangos addewid arbennig yn ein hymchwil.

“Mae'r rhain yn cynnwys tatws melys Okinawan, tyrmerig, bwydydd sy'n uchel mewn carotenoidau morol, ac eitemau eraill sy'n cynnwys cyfansoddion fel astaxanthin a fydd yn mynegi'r genyn hwn.

“Mae gan y cyfansoddyn briodweddau gwrthocsidiol a gwrthlidiol cryf a helaeth. »

Mae'r pigment coch yn bresennol mewn rhai algâu ac mae'n gyfrifol am roi ei liw pinc-goch i eog.

DARLLENWCH MWY: Gallai plannu coed eich helpu i fyw'n hirach, yn ôl astudiaeth newydd

Mae ymchwil yn awgrymu y gallai'r cemegyn fod yn arbennig o fuddiol i bobl â chyflyrau llidiol fel arthritis neu anhwylderau gwynegol.

Yn 2017, awgrymodd gwyddonwyr yng Nghanolfan Ganser Prifysgol Hawaii fod y cyfansoddyn yn gallu actifadu "genyn hirhoedledd" FOX03 mewn llygod.

Gwelodd yr ymchwilwyr gynnydd o bron i 90% mewn actifadu genynnau ym meinwe calon llygod.

Un o'r ffyrdd y gall y genyn hyrwyddo hirhoedledd yw trwy wrthweithio effeithiau proteinau gwenwynig sy'n arwain at glefydau niwroddirywiol a byrhau oes.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/health/1705784/how-to-live-longer-activate-longevity-gene-okinawan-diet


.