Argyfwng Saesneg: o Kondengui, mae'r arweinydd ymwahanol Sisiku Ayuk Tabe yn cynnig ei atebion i ddod â'r argyfwng i ben

Argyfwng Saesneg: o Kondengui, mae'r arweinydd ymwahanol Sisiku Ayuk Tabe yn cynnig ei atebion i ddod â'r argyfwng i ben

Mae arlywydd talaith ddychmygol Ambazonia yn ymateb i benderfyniad y Cenhedloedd Unedig sy’n galw am ryddhau’r arweinwyr Saesneg eu hiaith sy’n cael eu cadw yn y ddalfa. Mae'n cynnig yr atebion ar gyfer cadoediad.

Mae dyn sydd wedi'i blygu mewn ensemble boubou yn mynd i mewn i gwrt mawr prif garchar Yaoundé i ymuno â'i dri chyd-gyhuddedig yn eistedd ar fainc. Nid yw Sisiku Ayuk Tabe wedi colli dim o'i edrychiadau da er gwaethaf treulio ei ben-blwydd yn bedair oed ar Dachwedd 22, 2022 yn y prif garchar hwn. Yn ôl yr arfer, daeth yr un sy'n galw ei hun yn arlywydd talaith ddychmygol Gweriniaeth Ambazonia i drafod. Mae ei berthnasau yn gwmni iddo gan gynnwys: Dr. Kimeng Henry, Dr. Kwanga, y Pr. Che Augustine Awasum, Ei Fawrhydi Shufai Blaise a Dr. Nfor Ngalla.

Ni ddaeth eu hymwelwyr yn waglaw. Roeddent yn llawn o sachau yn cynnwys ffrwythau a bwydydd. Cafodd yr eitemau hyn eu cribo drwodd gan swyddogion carchardai cyn eu trosglwyddo i'r buddiolwyr. “Ers ein carchariad yn y tŷ cadw hwn, dim ond y pryd a weinir gan ein teuluoedd a'n ffrindiau agos yr ydym yn ei fwyta.
Mae'n anodd bwyta'r pryd rydyn ni'n ei baratoi yma. Duw cadw ni er gwaethaf y cadw, nid oes gennyf unrhyw anhawster dod o hyd i fwyd, rydym yn bwyta gyda'n modd, pan fyddaf yn sâl, rwyf hefyd yn gofalu am fy hun gyda fy modd ariannol. Weithiau pan fydd carcharorion eraill mewn angen, nid ydym yn oedi cyn eu helpu,” meddai Sisiku AyukTabe.
Mae'n ymddangos nad yw'r pedair blynedd o gadw ym mhrif garchar Yaoundé wedi newid safleoedd y dyn sy'n dal i honni ei fod yn actor gwych wrth ryddhau De Camerŵn, Ambazonia: "Rwyf yn y carchar yn gorfforol, ond yn foesol ac yn ysbrydol yr wyf yn dyn rhydd ydw i. Mae'r rhai sy'n fy rhoi i yma yn fwy yn y carchar na mi. Nid oes gennyf broblem gyda neb ond rwy'n parhau i fod yn gadarn wrth ymladd y frwydr a ddechreuodd sawl blwyddyn yn ôl. Mae’r frwydr hon yn anelu at ryddhau De Camerŵn, Ambazonia, rhag y gormes a’r llywodraethu gwael sy’n plagio’r wlad hon”, mae’n cadarnhau. “Onid yw’n eironig eich bod yn anrhydeddu Rosa Parks gyda stryd wedi’i henwi ar ei hôl yn Yaoundé? Mae gan Yaoundé Rosa Parks Avenue ac eto mae'n arteithio, yn carcharu Rosa Parks o wlad arall. Mae un arall yn gweld gweithredydd ac ymladdwr rhyddid un person yn derfysgwr. Bydd y gwir yn drech. Rhowch amser i amser”, ychwanega Sisiku Ayuk Tabe.

Y mis hwn o Dachwedd 2022, sydd newydd ddod i ben, mae Gweithgor y Cenhedloedd Unedig wedi barnu’n fympwyol fod yr arweinwyr Saesneg eu hiaith sy’n cael eu cadw yn y ddalfa, gan gynnwys Ayuk-Tabe a’i naw cyd-ddiffynnydd.

Ar ôl y sylw hwn gan y Cenhedloedd Unedig, gofynnwyd i'r llywodraeth fwrw ymlaen â rhyddhau'r arweinwyr hyn ar unwaith. Mae Sisiku Ayuk Tabe a'i gyd-ddiffynyddion yn gobeithio y bydd penderfyniad y Cenhedloedd Unedig yn cael ei weithredu o fewn chwe mis yn ôl y gofyn ac y bydd y niwed y maent wedi'i ddioddef yn cael ei atgyweirio ers eu "cipio" ym mis Ionawr 2018 o westy yn Nigeria. “Rydym yn gobeithio y bydd awdurdodau Camerŵn yn parchu penderfyniad y Cenhedloedd Unedig. Oherwydd cawsom ein cipio o Nigeria a'n cludo i Camerŵn. Mae Camerŵn a Nigeria wedi torri ein hawliau dynol
yn fwy absoliwt gan fod gennym ni statws ffoaduriaid.

Mae Llywydd gweriniaeth ddychmygol Ambazonia yn credu bod yr ateb i sicrhau cadoediad yn y ddau ranbarth argyfwng yn gofyn am gymryd pedwar prif fesur: “Rydym yn cynnig yn gyntaf fod Camerŵn, a ddatganodd y rhyfel yn datgan cadoediad a dad-filwreiddio'r Saeson- rhanbarthau siarad, rhyddhau pawb sydd wedi'u carcharu oherwydd yr argyfwng hwn, yr amnest o blaid y cydwladwyr alltud a'r ddeialog ryngwladol a gyfrodeddwyd gan wlad niwtral ac mewn man y cytunwyd arno gan y ddwy ochr.

Cyn gynted ag y bydd yr amodau hyn yn cael eu bodloni, byddwn yn eistedd i lawr os yw'r llywodraeth am drafod, byddwn yn negodi, ”ychwanega arlywydd talaith ddychmygol Ambazonia, sydd yn ôl ef â mwy nag 8 miliwn o bobl wedi'u gwasgaru ledled y byd. 'mae'n cynrychioli.
Ers eu harestio, yn Nigeria mae'r arweinwyr Saesneg eu hiaith yn dweud eu bod wedi dioddef pob math o gamdriniaeth, yn enwedig y cyfnodau hir iawn o ddalfa'r heddlu ar safle'r gendarmerie. Yn wyneb y triniaethau “diraddiol” hyn, mae Ayuk Tabe yn cadarnhau bod y gweithredoedd hyn wedi cryfhau eu penderfyniad braidd.

(Y dydd)

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://237actu.com/crise-anglophone-depuis-kondengui-le-chef-separatistes-sisiku-ayuk-tabe-propose-ses-solutions-pour-mettre-fin-a-la-crise


.