"Siomedig" Olivia Wilde: nid oedd yr actores yn meddwl ei bod yn mynd i dorri i fyny gyda Harry Styles

"Siomedig" Olivia Wilde: nid oedd yr actores yn meddwl ei bod yn mynd i dorri i fyny gyda Harry Styles

Bydd y berthynas ramantus rhwng Olivia Wilde a Harry Styles wedi para dwy flynedd. Datgelodd ffynhonnell fod yr actores yn gweld y gwahaniad hwn yn wael iawn.

Mae'n ymddangos nad yw'r actores aruchel 38 oed a'r seren bop 28 oed wedi rhoi diwedd pendant i'w perthynas. Y cyfryngau, gan gynnwys Post Dyddiolsiarad am a saib “Fel mae’n ymwneud gwahaniad y cwpl. Mae'r Post Dyddiol yn cofio bod Harry Styles ac Olivia Wilde wedi cyfarfod ar set y ffilm Peidiwch paid a phoeni darlinga'r actores yw'r cyfarwyddwr. Llawer o sibrydion Rhedodd ar y ffaith y byddai Florence Pugh, partner seren One Direction yn y ffilm, yno am rhywbeth yn y gwahaniad hwn.

Roedd gwahaniad Olivia Wilde a Harry Styles wedi’i gyhoeddi ar Dachwedd 19, 2022. Clywsom wedyn am “ saib“, ond mae’n debyg na fyddai pethau wedi digwydd. nid aeth fel y cynlluniwyd. O leiaf, dyna a ddatgelodd ffynhonnell sy'n agos at y cwpl i'r cylchgrawn. pobl... " Roedd y chwalu yn anodd i Olivia. Roedd ganddynt rhai problemauond meddyliodd Olivia hynnyroedden nhw'n mynd i fynd allan“, Dywedodd y ffynhonnell a ddyfynnwyd gan y Post Dyddiol. Rydym hefyd yn dysgu bod y cwpl yn gwahanu ar delerau da.

Mae gan Olivia Wilde a Harry Styles flaenoriaethau gwahanol

Ac " cyswllt arbennig unodd yr actores a'r cyfarwyddwr 38 oed a'r gantores 28 oed. Fodd bynnag, am y gwahaniad hwn, dywedodd y ddau gariad “ dyma'r peth gorau i wneud i'r ddau“. Mae'r ffynhonnell a ddyfynnwyd gan Post Dyddiol datgelodd fod blaenoriaethau gwrthgyferbyniol Olivia a Harry wedi eu hysgogi i wneud hynny dod â'u perthynas i stop... " Mae'n dal ar daith ac yn awr yn mynd dramor. Mae'n canolbwyntio ar ei phlant a'i gwaith yn Los Angeles. Mae'n penderfyniad cyfeillgar iawn. Maen nhw dal yn ffrindiau agos iawn“, Dywedodd ffynhonnell wrth poblyn adrodd y Post Dyddiol.


.