Mae Lecornu yn sicrhau bod Ffrainc yn "un o'r 5 cyfrannwr mwyaf yn y byd"

Mae Lecornu yn sicrhau bod Ffrainc yn "un o'r 5 cyfrannwr mwyaf yn y byd"

Mewn cyfweliad â'r Journal du Dimanche (JDD), mae Gweinidog y Lluoedd Arfog yn pwyso a mesur y cymorth a ddarperir gan Ffrainc i'r Wcráin. Paris yw un o'r cyfranwyr mwyaf gyda 550 miliwn ewro allan o gyfanswm o 3 biliwn ewro.

Mae cefnogaeth Ffrainc i'r Wcráin yn ddiwyro. Dyma'r neges a lansiwyd gan Sébastien Lecornu, Gweinidog y Lluoedd Arfog, mewn cyfweliad a gyhoeddwyd yn y JDD. Mae hefyd yn sicrhau y bydd danfon arfau, y mae ei swm wedi cyrraedd 550 miliwn ewro hyd yma, yn parhau.

“Wrth ychwanegu ein holl gymorth milwrol, rydyn ni yn y pum gwlad orau. Ni yw un o’r cyfranwyr mwyaf gyda 550 miliwn ewro allan o gyfanswm o 3 biliwn ewro, ”esboniodd Sébastien Lecornu.

Bydd y 5ed lle hwn yn ddiweddar. Yn ôl Athrofa Kiel, Roedd Ffrainc yn safle 8 ym mis Hydref y tu ôl i Norwy, Gwlad Pwyl, Canada, yr Almaen a'r Deyrnas Unedig. Ar frig y safle hwn, yr Unol Daleithiau gyda chymorth o 52,3 biliwn o ddoleri.

Gwaith cynnal a chadw yn Slofacia

O ddechreu y gwrthdaro, anfonodd Ffrainc offer i kyiv megis y 18 o ddrylliau Cesar cymryd o stociau'r Fyddin. Yn ôl fideo a bostiwyd ar rwydweithiau cymdeithasol, byddai Cesar wedi cael ei ddinistrio gan streic Rwsiaidd. Ni chadarnhawyd y wybodaeth hon i ni gan Staff Cyffredinol byddinoedd Ffrainc. Ond fe allai'r howitzer a ddinistriwyd gael ei achub a'i ddefnyddio i atgyweirio eraill.

Mewn ychydig wythnosau, bydd safle logisteg yn weithredol yn Slofacia. Dan arweiniad KNDS, ei genhadaeth fydd cynnal gweithrediadau cynnal a chadw, ond hefyd cynnal a chadw offer a gynhyrchir gan ei ddau is-gwmni KMW a Nexter.

“Ei genhadaeth fydd cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau’n gyflym, gan gynnwys yr howitzer hunanyredig PzH 2000, yr howitzer olwynion Cesar, gwn gwrth-awyren hunanyredig Gepard a system roced magnelau Mars II, yn ogystal â’r arfwisg Dingo. cerbyd trafnidiaeth,” meddai KDNS mewn datganiad.

Cais am gamerâu cyflymder "dan astudiaeth"

Os mai'r Caesars yw'r rhai mwyaf adnabyddus, mae Ffrainc wedi darparu offer arall: taflegryn milan a Mistral, tua chwe deg VAB (cerbydau arfog blaen), mwyngloddiau gwrth-danc HDP-2A2, amddiffyniad NRBC (niwclear, radiolegol, biolegol a chemegol), gogls gweledigaeth nos y genhedlaeth ddiweddaraf. Addawodd hithau anfon TRF1 gynnau tynnu.

“Popeth rydyn ni'n ei addo, rydyn ni'n ei gyflawni,” sicrha Sébastien Lecornu.

Mewn danfoniadau diweddar, derbyniodd kyiv o Ffrainc ddwy fatli o taflegrau nadroedd llipa ar gyfer amddiffyn wyneb-i-awyr a dau Lansiwr Roced Lluosog (LRU) ar gyfer streic tir dwfn. Yn ôl y gweinidog, mae byddin yr Wcrain yn gofyn am radar. Mae’r cais hwn “yn cael ei astudio”.

Pleidleisiwyd cronfa gymorth o 200 miliwn ewro hefyd gan y Senedd. Mae'n caniatáu i Ukrainians osod archebion am offer gyda chwmnïau o Ffrainc neu sicrhau bod systemau a ddarperir eisoes yn cael eu cynnal a'u cadw. Gellid ei ddefnyddio hefyd i brynu "cerbydau Bastion neu bontydd arnofiol,” meddai Sébastien Lecornu.

Yn ogystal â'r cymorth ariannol a materol hwn, mae Ffrainc wedi penderfynu hyfforddi milwyr Wcrain. Tan hynny, nid oedd manylion y cymorth hwn wedi'u nodi.

“Ein hamcan – i ddechrau – yw cefnogi 2000 o bobl allan o’r cyfanswm o 15.000 a gynigir gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae 400 o filwyr Wcrain eisoes wedi’u hyfforddi, yn enwedig ar yr offer rydyn ni’n eu danfon”, datgelodd y gweinidog.

Pascal Samama

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/defense/aide-militaire-a-l-ukraine-lecornu-assure-que-la-france-est-l-un-des-5-plus-gros-contributeurs-au-monde_AN-202211200127.html


.