bernir bod crysau newydd Indomitable Lions yn rhy ddrud

bernir bod crysau newydd Indomitable Lions yn rhy ddrud

Datgelodd One All Sports, y cyflenwr offer a ddewiswyd gan Ffederasiwn Pêl-droed Camerŵn (Fecafoot) i wisgo'r Llewod Indomitable, ddydd Sadwrn y crys y bydd chwaraewyr Rigobert Song yn ei wisgo yng Nghwpan y Byd sy'n dechrau ar Dachwedd 20 yn Qatar. Offer y sonnir amdano ar rwydweithiau cymdeithasol, yn enwedig oherwydd ei bris. Ar ei safle officiel, mae'r brand Americanaidd yn gwerthu'r crys swyddogol ar ddoleri 70 (mwy na 45 FCFA). Mae'r crys ffan yn cael ei werthu am 000 doler (dros 25 FCFA) a'r replica crys ar 16 doler (dros 000 FCFA).
“A yw pris yr eitemau o fewn cyrraedd y Camerŵn cyffredin? Mae cael tai brand cymeradwy yn iawn ac yn dda, ond a yw'r pŵer prynu yno? yn gofyn i syrffiwr ar Facebook. “Mae popeth yn iawn ac yn dda, ond faint o Camerŵn fydd yn gallu fforddio crys ffan? Heb sôn am y crys matsys… Rhaid gostwng prisiau yn y wlad,” meddai un arall ar yr un rhwydwaith cymdeithasol, gan alw allan Fécafoot. “45 o ffranc? Dim ond aros am fersiwn Mokolo mewn heddwch ydw i,” ysgrifennodd un arall, gan gyfeirio at jerseys ffug y tîm pêl-droed cenedlaethol a werthir yn y gofod masnachol hwn, ac sy’n ffurfio mwyafrif y farchnad.
Roedd Fecafoot wedi datgan y byddai prisiau'r offer o fewn cyrraedd pawb. "Mae'r cyflenwr offer newydd hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod offer ar gael, ac am brisiau rhesymol, i gefnogwyr timau cenedlaethol", cyhoeddodd corff llywodraethu pêl-droed Camerŵn mewn datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd ar Awst 12. Mae'r prisiau hyn heddiw ymhell o fod yn unfrydol ymhlith cefnogwyr.
PNN

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.stopblablacam.com/societe/0711-9641-mondial-2022-les-nouveaux-maillots-des-lions-indomptables-juges-hors-de-prix


.