Bernard Lavilliers: pwy yw ei gyn-wraig Lisa Lyon, pencampwr adeiladu corff?

Bernard Lavilliers: pwy yw ei gyn-wraig Lisa Lyon, pencampwr adeiladu corff?

Yn ogystal â'i yrfa brysur, roedd bywyd cariad Bernard Lavilliers lawn cymaint. Ar ben hynny, yn yr 80au, roedd yn briod â Lisa Lyon, corffluniwr eithriadol.

Bernard Lavilliersa drodd yn 76 ar Hydref 7, yn gallu brolio mewn gwirionedd ei fod wedi cael gyrfa wych. Er iddo gael trafferth i gael ei hun yn broffesiynol yn ystod ei arddegau, y cyfansoddwr caneuon a aeth o gangster i farddtrwy broffesiwn paffiwr, y mae teilyngdod cwrs llawn o lwyddiannau. Dechreuodd ei yrfa gyda'r albwm Y Barbariaid a ryddhawyd yn 1976, adroddiadau pobl bur. Roedd yr 1980au yn nodi ei gyfnod o ogoniant ar y lefel broffesiynol, ond hefyd yn nodi ei gyfarfyddiad â'r eithriadol Lisa Lyonspencampwr bodybuilding.

Y cyfarfod hwn gyda'r un a fydd yn dod yn wraig iddo yn ddiweddarach, fe wnaeth Bernard Lavilliers ei ysgythru am byth yn ei albwm noson cariadrhyddhau yn 1981. A New Life in Los Angeles thatmae'n dweud mewn adnod. Yn arbennig o gyhyrog, mae Lisa Lyon yn arbenigwraig mewn codi pwysau ac mae ganddi hanes rhagorol ym maes adeiladu corff. Roedd hi wedi cymryd rhan yn y 1979 Pencampwriaeth Adeiladu Corff Merched Pro y Byd. Model, roedd Lisa Lyon hefyd yn boblogaidd gyda chylchgronau ac roedd eisoes wedi peri i'r cylchgrawn Playboy ym mis Hydref 1980. Roedd ei cherflunwaith, sy'n bell o'r ddelwedd gyffredinol o ferched yr oedd wedi'i chysylltu â dos da o synhwyro, yn ei gwneud hi'n enwog yn gyflym.

Lisa Lyon: Pencampwr Adeiladu Corff y Byd

Ganed Lisa Lyon ym 1953 yn Los Angeles astudiodd gelf ym Mhrifysgol California. Ymarferydd y gelfyddyd Japaneaidd hon sef Kendo, Elle yn meddwl bod ganddi ddiffyg cryfder. Dyna pam y trodd at godi pwysau. Un peth yn arwain at un arall, dechreuodd gael ei denu i bodybuilding. Er mai pencampwriaeth y byd 1979 oedd yr unig un y cymerodd ran ynddi, mae'r canlyniadau yno. Sylwch, yn 2000, bod Lisa Lyon wedi'i chofrestru yn yOriel Anfarwolion IFBB... " Gwnaeth fy ngwraig, Lisa, a oedd yn wir yn bencampwraig adeiladu corff y byd, wawdlun ohoni. Roeddwn i'n ei hoffi hi'n fawr. Roedd hi'n ddarllenydd sgript yn MGM, yn ffrind i Warhol a Robert Mapplethorpe. Iddi hi, roedd bodybuilding yn ymwneud â pherfformiad. Gwnaeth i mi ddarganfod cerddoriaeth a ffotograffau hollol anhygoel. Roedd yn gyson â fy mywyd. “, wedi ymddiried Bernard Lavilliers iddo Telerama yn 2013 trwy ddwyn i gof ei gyn-wraig.

Ar wahân i'w gyrfa fel corffluniwr a model, mae Lisa Lyon hefyd wedi cael gyrfa actioer yn fyrhoedlog. Roedd hi wedi ymddangos yn y ffilm Tair Coron Morwr a ryddhawyd yn 1983, y ffilm Byddwch yn gorfforol a ryddhawyd yn 1984 yn ogystal â'r ffilm Famprhyddhau yn 1986. Mae'r stori rhwng Bernard Lavilliers a Lisa Lyon dim ond para blwyddyn, adroddiadau pobl bur. Cyn Lisa Lyon, roedd Bernard Lavilliers wedi rhannu bywyd Evelyne Rossel y bu iddo ddau o blant, Virginie a Guillaume. Ar ôl Lisa Lyon, mynychodd Bernard Lavilliers Jocelyne Gourdet tan 1989. Am 19 mlynedd, mae'r artist wedi rhannu bywyd Sophie Chevallier, dylunydd graffeg a cherflunydd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.closermag.fr/people/bernard-lavilliers-qui-est-son-ex-femme-lisa-lyon-championne-de-bodybuilding-1665781


.