Arfordir Ifori - milwyr yn cael eu cadw ym Mali: Laurent Gbagbo yn apelio at Assimi Goïta


Arfordir Ifori - milwyr yn cael eu cadw ym Mali: Laurent Gbagbo yn apelio at Assimi Goïta

Gofynnodd cyn-Arlywydd Ivorian Laurent Gbagbo ddydd Llun i bennaeth junta dyfarniad Mali, y Cyrnol Assimi Goïta, i ddangos "ei frawdoliaeth mewn breichiau" tuag at y 46 o filwyr Ivorian a gedwir yn Bamako ers Gorffennaf 10.

“Rhaid i ni ofyn i’r Arlywydd Assimi Goïta feddwl am ei frawdoliaeth mewn arfau gyda’r rhai sydd yn y carchar yno, y mae rhai yn eu galw’n filwyr ac d'autres milwyr cyflog," meddai ar ymylon seremoni i ddathlu pen-blwydd cyntaf ei blaid wleidyddol, Plaid Pobl Affrica-Côte d'Ivoire (PPA-CI).

Rhaw wedi'i chyfeirio at Ouattara

Apeliodd hefyd at "Arlywydd Togolese Faure [Essozimna] Gnassingbé", sy'n chwarae rôl y cyfryngwr rhwng Côte d'Ivoire a Mali, gan ofyn iddo "ddyblu ei ymdrechion". Cyhoeddodd y byddai ei blaid yn fuan yn anfon dirprwyaethau i Gini, Burkina a Mali, tair gwlad lle mae'r fyddin wedi cipio grym ar ôl cynnal coups.

Roedd Laurent Gbagbo, fodd bynnag, yn cofio bod y milwyr wedi'u hanfon i Mali gan Côte d'Ivoire ac, yn ôl iddo, "dyma'r un sy'n anfon pwy sydd â'r cyfrifoldeb mwyaf [...] os yw'n troi'n sur".

Rhwystr ar y man lle bydd y milwyr yn cael eu trosglwyddo

Abidjan et mae'r Cenhedloedd Unedig yn honni bod y milwyr Ivorian a arestiwyd i gymryd rhan yn niogelwch y fintai Almaeneg o helmedau glas ym Mali, ond cyflwynodd awdurdodau Malian nhw fel "mercenaries" a oedd wedi dod i ymosod ar ddiogelwch y wladwriaeth. Ar ddechrau mis Hydref, mynegodd Llywydd Ivorian, Alassane Ouattara, optimistiaeth ynghylch canlyniad y gwrthdaro diplomyddol hwn.

“Mae pethau’n mynd yn dda […]. Rydyn ni'n meddwl, yn gyflym iawn, y byddwn ni'n sicr yn cael canlyniad hapus", meddai pennaeth y wladwriaeth Ivorian ar ôl cyfarfod â'i gymar Bissau-Guinea, Umaro Sissoco Embalò, sy'n cadeirio ar hyn o bryd yn y Gymuned Economaidd Gwladwriaethau Gorllewin Affrica (ECOWAS). Roedd wedi cyfarfod ag arlywydd Togolese y diwrnod cynt yn Abidjan ond, yn ôl ein gwybodaeth, roedd pwynt glynu yn parhau i'w ddatrys: y lie y danfonir ef les filwyr.

(Gydag AFP)

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1385949/politique/cote-divoire-soldats-detenus-au-mali-laurent-gbagbo-en-appelle-a-assimi-goita/


.