Recriwtio 32 o swyddi adeiladu gwag

Recriwtio 32 o swyddi adeiladu gwag

 

Mae cwmni sy'n gweithredu ym maes gwaith cyhoeddus gyda ffocws cryf ar seilwaith ffyrdd yng Nghanolbarth Affrica yn chwilio am y proffiliau canlynol:

 

 • Fformyn gwaith (02)
 • Peiriannydd Ffyrdd / Cloddwaith
 • Arweinydd Tîm (03)
 • Rheolyddion QHSE (Amgylchedd Diogelwch Iechyd o Ansawdd) (02)
 • Peiriannydd HSE (02)
 • Geotechnegydd (02)
 • Uwch Syrfëwr (02)
 • Rheolwr gweinyddol ac ariannol (02)
 • Rheolwr logisteg (02)
 • Rheolydd rheoli (02)
 • Cyfrifwyr (02)
 • Uwch Ariannwr (02)
 • Rheolwr stoc (02)
 • Rheolwr Cynnal a Chadw (02)
 • gyrwyr lori
 • gyrrwr peiriant

Lle gwaith : BAMENDA.
Cymryd swydd : 01.11.2022

SUT I WNEUD CAIS?

Anfonwch CV atom yn nodi'r sefyllfa ddymunol yn y llinell bwnc i'r cyfeiriad canlynol: maurel.marco.ing@gmail.com

Dyddiad Cau: 30.10.2022

Recriwtio 02 Swyddog Bywoliaeth