Cynnig swydd i Gynorthwyydd TG

Cynnig swydd i Gynorthwyydd TG

 

TRAC JMDS ymchwil 01 Cynorthwyydd TG

 

MISSIONS

Mae'r CYNORTHWYYDD TG o dan oruchwyliaeth uniongyrchol TG a Rheolaeth Gyffredinol. Eich prif genhadaeth yw cynorthwyo TG yn ei weithgareddau.

GWEITHGAREDDAU
Yn gysylltiedig â Rheolaeth Gyffredinol JMDS TRACK, ei genadaethau yw'r
canlynol:
dilyniant

 • Ef/hi yw llaw dde'r prif arbenigwr TG;
 • Mae'n ymyrryd ac yn datrys problemau sy'n ymwneud â'r parc
 • TG (PC, perifferolion, meddalwedd, ac ati;
 • Mae'n gofalu am ddatrys problemau cyfrifiaduron, gweinyddwyr,
 • rhwydweithiau ac offer cyfrifiadurol arall;
 • Mae'n gwneud gosodiadau i gwsmeriaid;
 • Mae'n adrodd ar y camau a gymerwyd a pherfformiad;
 • Mae'n dylunio delweddau gweledol ar feddalwedd fel Canva ar gyfer
 • cyhoeddiadau ar lwyfannau cymdeithasol
 • Mae'n gweinyddu ac yn animeiddio tudalennau rhwydwaith cymdeithasol:
 • Cynnig cynnwys ac animeiddiad rhwydweithiau / Creu cynnwys ar gyfer
 • cyhoeddiadau: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo…
 • Mae'n monitro e-enw'r cwmni, gan fapio, gan sicrhau
 • deallusrwydd cystadleuol a masnachol;
 • Mae'n siapio cynhyrchion y cwmni a'u

PROFFIL

 • deiliad BAC + 2 (lleiafswm) mewn peirianneg meddalwedd neu unrhyw ddiploma a ystyrir yn gyfwerth, byddai profiad mewn rheoli cynnyrch ar lwyfannau digidol yn ddymunol.
 • Heb wahaniaeth rhyw
 • Dan 35 oed.
 • Yn byw yn Douala 

Gwybod-sut

 •  Meistrolaeth dda ar offer cyfrifiadurol yn ei gyfanrwydd
 •  Gwybodaeth dda o feddalwedd prosesu a fformatio delwedd, testun a fideo.
 •  Nodi blaenoriaethau a threfnu eich gweithgaredd gan ystyried cyfyngiadau a therfynau amser
 •  Gweithio fel tîm ac mewn cydweithrediad â rhyng-lowyr mewnol (Rheolaeth, Adran Dechnegol, ac ati) ac allanol;

Gwybod-fod

 •  Dibynadwyedd/gonestrwydd
 • Bod yn rym cynnig;
 • Trylwyredd, prydlondeb ac argaeledd;
 • Dull a threfniadaeth;
 • Chwilfrydedd;
 • Ysbryd dadansoddi a chyfrinachedd;
 • Y gallu i weithio dan bwysau;
 • Gwrthrychedd;

SUT I WNEUD CAIS?

Rhaid i bobl sydd â diddordeb yn y swydd hon anfon ffeil sy'n cynnwys: CV + llythyr eglurhaol i'r cyfeiriad ' jmdsinternational@yahoo.Fr "
Soniwch os gwelwch yn dda: “IT ASSISTANT” ym mhwnc yr e-bost.

Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.
Dim ond ymgeiswyr ar y rhestr fer y cysylltir â nhw ar gyfer cam nesaf y broses recriwtio.

Dyddiad cau: Dydd Gwener, Medi 21, 2022 am 18 p.m. sydyn

Cynnig swydd i Brif Gyfrifydd