Cynnig interniaeth broffesiynol mewn Cyfrifeg

Cynnig interniaeth broffesiynol mewn Cyfrifeg

 

Llywydd y Cyngor Sefydlu o Ysgol Economeg a Rheolaeth Uwch Yaounde (YSEM) yn lansio galwad am geisiadau ar gyfer recriwtio hyfforddeion cyfrifeg.

 

PROFFIL 

 • Opsiwn cyfrifo lleiaf BAC+3 neu hyfforddiant tebyg
 • Meddu ar radd baglor mewn cyfrifeg
 • Meistrolaeth ar Gyfrifeg Sage Saari
 • Gwybodaeth dda am ddadansoddi ariannol
 • Trefniadol
 • Rigorous
 • Meddu ar feistrolaeth dda ar yr offeryn cyfrifiadurol ac yn fwy manwl gywir o gyfres swyddfa MS Office

GWEITHGAREDDAU 

 • Archifo a mewnbynnu data masnachol i'r system gyfrifo
 • Paratoi datganiadau ariannol cryno ac adroddiadau cyfnodol
 • Monitro gweithgareddau rheoli preswylfeydd y brifysgol
 • Monitro gweithgareddau rheoli bwyty'r brifysgol. Prosesu anfonebau cwsmeriaid a chyflenwyr
 • Sefydlu slipiau cyflog staff, datganiadau treth a chymdeithasol.

CYFANSODDIAD Y DOSBARTH

 • Cais wedi ei gyfeirio at Lywydd y Cynghor Sefydledig
 • Llungopi o'r diploma diwethaf, curriculum vitae wedi'i ddiweddaru
 • Llungopi o'r CNI

SUT I YMGEISIO

Wrth ddiolch i chi am eich diddordeb, cyflwynwch eich cais i Gampws YSEM sydd wedi'i leoli yn ardal NSIMEYONG rhwng rheiliau OBOBOGO a chylchfan DAMASE. 

DS: Peidiwch â rhoi arian i gael swydd

 

Cynnig swydd i Gynorthwyydd TG