Y 6 HAWL IACH O GYPLANNAU HAPUS

Y 6 HAWL IACH O GYPLANNAU HAPUS

 

Os byddwch chi'n mabwysiadu'r arferion iach hyn yn eich bywyd bob dydd, byddwch nid yn unig yn gwella'ch perthynas â'ch partner, ond hefyd eich iechyd. Yn fwy na hynny, byddwch chi'n mwynhau mwy o les.

Y 6 arferion iach o barau hapus

Mae perthynas iach yn ganlyniad i ymarfer arferion iach. Rhaid inni gadw mewn cof bod perthynas uniongyrchol rhwng hapusrwydd fel cwpl a chyflwr iechyd. Darganfyddwch yma arferion da cyplau hapus.

1- Parch at ei gilydd, un o arferion cyplau hapus

Mae ein darn cyntaf o gyngor yn canolbwyntio ar un o'r cynhwysion sydd eu hangen i greu cysylltiad iach a pharhaol: parch. Cofiwch fod parch yn gyfystyr â chariad, cynhesrwydd a hefyd derbyniad.

I annog hyn, rydym yn argymell tynnu llinell i chi'ch hun a gadael i'ch partner dynnu eu rhai nhw hefyd. Ni ddylech o dan unrhyw amgylchiadau groesi'r llinell os ydych am gynnal lles y berthynas. Hyd yn oed os byddwch yn anghytuno weithiau, dylid datrys gwahaniaethau trwy gyfathrebu, empathi a dealltwriaeth.

2- Yn y gwely ar yr un pryd!

Mae mynd i'r gwely ar yr un pryd yn gadarnhaol ac yn gynhyrchiol i'r berthynas. Mae'r foment hon yn cynnig y posibilrwydd o ddod â'r diwrnod i ben gyda'i gilydd; mae'n amser da i gyfaddef.

5 AWGRYM GAN RHYWIOLYDD I SYLWI EICH NOSON PRIODAS!

 

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afriquefemme.com