DYMA BWYSIGRWYDD YMRWYMIAD MEWN PERTHYNAS CWPAN

DYMA BWYSIGRWYDD YMRWYMIAD MEWN PERTHYNAS CWPAN

 

Nid gair neu rywbeth sy'n dod gyda modrwy cyn priodas yn unig yw ymrwymiad mewn perthnasoedd cwpl. Mae hyn yn golygu sicrhau parhad tîm.

Mae cariad, parch ac ymrwymiad mewn perthnasoedd cwpl yn sylfaenol. Serch hynny, mae'r olaf yn aml yn mynd heb ei sylwi neu'n cael ei gymryd yn ganiataol, am resymau lluosog. Fel rheol gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o bobl yn drysu'r gynghrair neu weinyddu priodas gydag ymrwymiad gwirioneddol.

Yn yr ystyr hwn, yn groes i'r hyn y gallai rhywun ei feddwl, nid yw gwisgo modrwy ddyweddïo yn cynrychioli dim. Yn sicr, mae'n symbol hardd. Serch hynny, os nad oes perthynas cwpl gyda sail wirioneddol, ac y tu ôl i sgwrs ddofn am bob manylyn, go brin y bydd yn fwy na dim ond gwrthrych, fformiwla a dderbynnir yn gymdeithasol.

Cysyniad a phwysigrwydd ymgysylltu

Yn groes i'r gred gyffredin, ni ddylai ymrwymiad i berthynas cwpl awgrymu cefnu ar hunan-barch neu unigoliaeth. Wedi'r cyfan, i fod yn dda gydag eraill, rhaid i chi fod yn dda gyda chi'ch hun bob amser.

Wedi dweud hynny, er mwyn adeiladu perthynas sefydlog, mae ymrwymiad yn angenrheidiol. Mae hyn yn cynnwys gwaith tîm, cydweithio cyson, dymunol a chlir.
Heddiw, rydym yn ystyried bod yr ymrwymiad mewn perthynas cwpl yn bwnc cymhleth. Yn wir, nid yw’n ymddangos ei fod yn gydnaws â’r ffaith bod pawb yn rhydd i wneud “beth bynnag a fynnant”. Mae'n dod yn gynnyrch drysu'r syniad o ryddid, cyfrifoldeb a chysyniadau eraill.

Er mwyn i berthynas cwpl bara dros amser, mae'n bwysig bod ymrwymiad. Mae'n golygu cytundeb o complicity, gonestrwydd, parch, cydweithrediad mewn esblygiad cyson. O'r safbwynt hwn, mae ymrwymiad yn cyfrannu at les y cwpl, gan gynnwys pan fydd anawsterau'n codi.

Mae ymrwymiad mewn perthynas nid yn unig yn golygu rhoi modrwy ar fys y person arall, ond hefyd dysgu gweithio fel tîm a chynnal gweledigaeth gyffredin o'r dyfodol, heb esgeuluso anghenion ei gilydd.

Ymrwymiad mewn perthnasoedd cwpl, mwy na modrwy

Fel y soniasom o'r blaen, nid yw gwir ymrwymiad yn gyfyngedig i gyfnewid modrwyau - neu gynghreiriau - a phriodas hardd. Ni ddylid ychwaith ei ystyried fel swm yr aberth y mae pob un yn ei wneud, fel bod y berthynas “yn gweithio”.
Os yw'r ymrwymiad yn seiliedig ar ddisgwyliadau yn unig neu ar reoli'r llall, ni fydd y berthynas yn gweithio. Ar y llaw arall, os ydym yn ei ddeall fel cytundeb ar y cyd, gyda gweledigaeth o'r dyfodol, parch, cyfathrebu da a ffyddlondeb, bydd hyn yn cyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at y cwlwm emosiynol.

Gonestrwydd a pharch, gwerthoedd allweddol

Mae llawer o weithiau'n cael ei gymryd yn ganiataol - dim ond trwy eu crybwyll - bod gwerthoedd fel parch a gonestrwydd yn bresennol yn y berthynas. Fodd bynnag, y gwir amdani yw bod yn rhaid eu meithrin bob dydd. Gellir cyflawni hyn trwy sawl ystum, megis trafod yn gwbl gyfrinachol, ar unrhyw bwnc.

Rhaid i ni osgoi bod yn dawel a gadael i bopeth fynd heibio, gan gynnwys mynd i gysgu heb fod wedi datrys y gwahaniaethau, waeth pa mor fach ydyn nhw… ..

10 PRIF BROBLEMAU CWPAN FACH SY'N NIWEIDIO PERTHYNAS

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afriquefemme.com