Dyma 5 AWGRYM SYLFAENOL AR GYFER RHEOLI YR ANHYSBYS O FEWN Y CWPWL

Dyma 5 AWGRYM SYLFAENOL AR GYFER RHEOLI YR ANHYSBYS O FEWN Y CWPWL

 

Rhwng yr hyn nad ydym am ei ddweud a’r hyn na allwn ei ddweud, mae’n hanfodol cyfathrebu. Rheol euraidd ar gyfer cydbwysedd y cwpl. Mae Dr. Floriane Richard Augy yn taflu goleuni ar y cwestiwn hanfodol hwn.

Mae unrhyw beth sydd heb ei ddweud yn ymwneud ag un person ddim yn gwrando ac un arall ddim yn siarad. Beth bynnag yw ei ffurf, mae'n rhaid i chi ymladd yn ei erbyn i'w atal rhag arwain at gyfrinachedd neu gelwyddau. Ar y llaw arall, byddwch yn ofalus i beidio â drysu gwenwynig ac agos atoch, nid yw popeth yn dda i'w rannu â'ch priod.

DIWYGIO CYFATHREBU

Mae'r rheol hon yn sylfaenol: nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu a/neu i gyfathrebu'n well! Mae rhai pobl yn ei chael yn anodd mynegi eu hunain ond gallwn wella bob amser. Yn achos cwpl, cyn unrhyw sgwrs, rhaid i'r ddau barti gytuno i siarad. Rhaid i'r mwyaf embaras o'r ddau geisio'r llall heb ataliaeth, gan nodi bod rhywbeth o'i le.

DEWISWCH YR AMSER CYWIR

Dewiswch gyfnod o dawelwch, heb wrthdaro, i drafod y pwnc. Rhaid i'r llall fod yn dda, yn ddelfrydol heb y plant ac mewn lle niwtral. Mae'n rhaid i chi geisio dod o hyd i amser pan fydd y llall ar gael, ei ragweld trwy drefnu aperitif er enghraifft, hyd yn oed os yw'n golygu cyfarfod y tu allan i gartref y teulu.

GWRANDO

Mewn straeon di-lol, mae'r person nad yw'n cyfathrebu yn disgwyl caredigrwydd penodol, heb ei ffurfio wrth gwrs. Mae'n rhaid i chi allu gwrando. Weithiau mae cuddio gwybodaeth yn deillio o gywilydd.

DYMA BWYSIGRWYDD YMRWYMIAD MEWN PERTHYNAS CWPAN

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afriquefemme.com