7 Ffordd i Ddweud "Rwy'n Dy Garu Di" Heb Ei Ddweud

7 Ffordd i Ddweud "Rwy'n Dy Garu Di" Heb Ei Ddweud 

 

"Rwy'n hoffi chi". Pam mae’r tri gair yma’n obsesiwn gymaint â chi? Mae cymaint o ffyrdd i fynegi eich teimladau heb orfod dweud yr ymadrodd hud. Rhowch sylw i ystumiau, edrychiadau a gweithredoedd bob dydd, mae datganiadau cariad wedi'u cuddio yno. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw? Sut i ddweud fy mod yn dy garu di heb ei ddweud? Dyma 7 awgrym i gyfleu'r neges!

7 ffordd i ddweud fy mod yn dy garu di heb ddweud y geiriau hynny erioed

Nid gyda geiriau yn unig y mae iaith cariad yn cael ei harfer...

1- Yr olwg sydd yn siarad cyfrolau

Edrychwch ar y llall gyda chariad naturiol, ar ddeffroad, ac heb farn. Roedd yr amser a dreuliwyd gyda chi yn fy ngalluogi i gwrdd â'ch diffygion, ac os wyf yn dal i fod yno, mae hynny oherwydd fy mod yn eu derbyn. Wrth fy ochr, gallwch chi fod yn chi'ch hun, rydych chi'n ei wybod ac rydych chi'n ei weld yn fy llygaid. Nid yw y ddau hyn (y rhai yn ol y beirdd mawrion yw drych yr enaid) byth yn celwydd.

2 - Cefnogaeth ddiamod

Ydych chi'n breuddwydio am sefydlu'ch cwmni eich hun ac i wneud hynny, mae'n rhaid i chi symud i ochr arall y wlad? Rwy'n barod i wneud unrhyw beth i'ch helpu i gyflawni'ch nodau, rwy'n gwneud yr hyn sydd yn fy ngallu i droi eich breuddwydion yn realiti. Yn fwy o sbringfwrdd na rhwystr i'ch llwyddiant, rydw i'n ymddwyn fel cyd-chwaraewr y gallwch chi ddibynnu arno.

3- Gwrando gweithredol

Mewn cwpl, mae cyfathrebu yn hanfodol, ac mae gwrando yr un mor bwysig â siarad. Nid ydych yn dweud "Rwy'n caru chi" pan fyddwch yn gwybod fy mod yn gefnogol, ac yn ystyriol, pan fydd angen i chi ddweud wrthyf pa mor ofnadwy oedd eich diwrnod, neu dim ond pan fyddwch yn dweud wrthyf am y llyfr diweddaraf, o mor gyffrous, eich bod yn wedi darllen.

Y 6 HAWL IACH O GYPLANNAU HAPUS

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afriquefemme.com