DYMA SUT I GADAEL LLE I'R ERAILL MEWN PERTHYNAS CARIAD

DYMA SUT I GADAEL LLE I'R ERAILL MEWN PERTHYNAS CARIAD 

 

Nid dod â'r llall i diriogaeth y naill na'r llall yw cariad, na hyd yn oed ymgripio ynddo ef, ond creu tiriogaeth gyffredin ydyw. Mae i sicrhau, weithiau nid heb rai anawsterau ac ymwadiad, y “ni”.

Mae Paul a Sophie, yn eu tridegau, yn bwriadu priodi. Mae gan y ddau fflat: ble fyddan nhw'n byw ar ôl priodi? Mae Maxime newydd gwrdd â Stéphanie, ond mae'n wahanol i'r cwestiwn iddo ganslo ei nosweithiau gêm fideo gyda ffrindiau. Mae gan Carine ddau o blant o undeb blaenorol ac mae'n dechrau perthynas newydd gyda Jacques. Pa le a ddylid ei roddi iddo mewn perthynas i'w blant ?

Mae cwpl ifanc yn gymharol hyblyg, hydrin. Mae'n dechrau o ychydig iawn ac mae ganddo bopeth i'w adeiladu, felly mae'n gymharol hawdd gwneud lle i'r llall. Ar y llaw arall, po hynaf a gewch, anoddaf yw hi. Nid yn unig y mae'r arferion wedi'u hangori'n dda, ond mae rhan fawr o'i fywyd wedi'i adeiladu heb y llall: prynu eiddo tiriog, plant o undeb blaenorol, bywyd proffesiynol ... Ond y priod, os ydyn nhw wir eisiau "bod yn gwpl " , ni allant esblygu ar eu pen eu hunain, nac "amsugno" y llall.

Mae Christophe de Vareilles, a fydd, gyda Sandrine Chanfreau, yn cynnal y gynhadledd fideo nesaf a drefnwyd gan Theotokos ar y pwnc hwn ddydd Sul Mai 8, yn gweld dwy risg o gam-drin mewn cyplau y mae eu priod eisoes wedi "setlo" mewn bywyd: naill ai rwy'n amddiffyn fy nhiriogaeth, heb adael lle ar gyfer y llall, a gall yr olaf wedyn yn gyflym yn blino ac yn troi i ffwrdd, naill ai wyf yn cynnwys, amsugno neu hyd yn oed amgáu y llall yn fy diriogaeth. Mae hon yn agwedd feddiannol sydd hefyd yn arwain at wrthod ar ran y person sy'n cael ei “amsugno”. Dyma beth fydd Christophe a Sandrine, yn hyfforddwyr ac yn arbenigwyr adrodd straeon, yn ei ddarlunio’n berthnasol ddydd Sul nesaf gyda stori Beauty and the Beast. Mae The Beast, yn dal carcharor Beauty yn ei gastell ac yn gofyn iddi bob dydd os yw am ei briodi, yn gosod ei diriogaeth arni ac yn ei chloi yn ei gynlluniau. Sydd yn annioddefol i Harddwch.

I'r gwrthwyneb, mae cariadus yn ein gwahodd i ofyn i'n hunain sut i roi ein hunain yng ngwasanaeth rhyddid y llall. Mae cariad yn tybio derbyn bod gan y llall ei chwantau ei hun. Dyma sy'n arwain y Bwystfil yn y pen draw i adael i Beauty ymuno â'i deulu. Yn ystum sy'n costio iddi, mae hi'n cymryd y risg o beidio â gweld Beauty yn dychwelyd. Mae'n arwydd o hyder, sy'n profi'n fuddiol i'r graddau y mae'r ferch ifanc yn dychwelyd, yn ddiolchgar ac yn awr yn rhydd i'w garu. Cariad felly yw gadael y gofod hwn o ryddid i'r llall.

+ = 1 1 3

Mae Frédéric Fanget, seiciatrydd a seicotherapydd, yn darlunio perthynas y cwpl gyda'r hafaliad: 1 + 1 = 3. Chi, fi a'r cwpl. Modd tri dimensiwn lle mae pob endid yn bwysig.

DYMA SUT I GREU HYDER GYDAG AMSER YN Y CWPWL

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.afriquefemme.com