Xnxx: Dyma 4 gêm erotig i ddau

Xnxx: Dyma 4 gêm erotig i ddau

 

Dim byd gwell nag ychydig o heriau erotig i adfywio awydd a threulio penwythnos bach blasus i ddau. Dim ond un rheol o'r gêm: ymarferwch nhw heb gymedroli!

Gêm erotig: gollwng yn rhydd ar karaoke

Mae'n syml, mae pob un yn dewis cân rywiol a dechrau arni. Er enghraifft, gallwch chi ganu " Etienne gan Guesch Patti, “ Rwyf am eich rhyw gan George Michael, Bom Rhyw » gan Tom Jones neu hyd yn oed « aros arnaf gan Patricia Kaas…
Sylwch ar y perfformiad eich dyn: nodyn ar gyfer y gân, nodyn ar gyfer y coreograffi. Yna cyfrifwch ei gyfartaledd.
Pan fydd eich tro chi, mae eich dyn yn eich marcio yr un ffordd.

Sut mae'r achos hwn yn dod i ben? Rhaid i bwy bynnag sy'n cael y radd isaf ddechrau stripio. Hmm, os oes rhaid i chi gadw ato, darllenwch ein canllaw yn gyflym i fod yn anorchfygol.

Pob lwc !

Gêm erotig: derbyn heriau

Cymerwch ddeilen fawr, hardd. Ysgrifennwch restr o bethau i'w gwneud i ennill ei gilydd gyda phwyntiau cysylltiedig.
Er enghraifft:
– Bod yno pan fyddwch yn ei ddisgwyl leiaf: 2 bwynt
- Mochyn yn y bwyty cyntaf lle buoch chi'n bwyta: 3 phwynt
- Yn y gwely, dydych chi'n gwneud dim byd, dwi'n gwneud popeth: 4 pwynt
- Gwnewch gariad mewn olwyn Ferris: 5 pwynt
- …etc.

Ymhlith y rhestr o tua deg o gamau gweithredu, dewis 3 yr un i wneud yn y mis. Y nod yw cael y nifer fwyaf o bwyntiau ond dewis gweithredoedd sydd mor ymarferol â phosibl.

Gêm erotig: creu cardiau rhodd

Fel taleb neu daleb anrheg, gwnewch eich cardiau erotig bach 100% eich hun: " Da i 69"," Da am noson heb panties o dan fy ffrog"...
Gwnewch hyn ar stoc cerdyn neis, bydd eich talebau yn fwy rhamantus a gellir eu hailddefnyddio.
Eisiau mwy o syniadau cwpon? “Da ar gyfer tynnu eich llun noeth…” “Da ar gyfer blowjob”…

Rhowch y set hon o gardiau i'ch dyn. Mae i fyny iddo i frandio un pan fydd y naws yn mynd ag ef.

Cadwch rai i chi'ch hun hefyd… Gyda'r nos, pan fyddwch chi'n ei disgwyl hi yn y gwely, rhowch gerdyn ar ei gobennydd. Pan fydd yn ymuno â chi, bydd yn gwybod beth sydd ganddo i'w wneud! Sylw, mae taleb yn ddilys unwaith…! (Hyd nes y byddwch wedi profi pob un ohonynt ...)

Gêm rhyw: rholio dis erotig

Mae gan eich cwpl ei arferion ei hun. Creu rhestr o ddanteithion erotig bach o 2 i 12. Yna'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rholio 2 ddis ac rydych chi wedi gorffen! Os dewch chi ar draws…
2: Mae blowjob
3: Gadewch i ni wneud cariad ym myd natur ...
4: Yn cusanu’n llipa…

Bydd eich dychymyg yn rhifo'r gweddill...

I ddarganfod llawer o heriau eraill ac i gael llyfr ymarfer corff cysylltiedig, cymerwch damaid o'r llyfr "Patch To Success in SEXercices", gan Aude de Galard a Leslie Gogois, wedi'i ddarlunio gan Pénélope Bagieu yn Editions First Editions.

Darganfyddwch y caresses sy'n gwneud i'r pleser bara

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.topsante.com