Xnxx: Dyma 5 ffordd i synnu eich partner yn y gwely

Xnxx: Dyma 5 ffordd i synnu eich partner yn y gwely

 

Ydych chi eisiau ychwanegu at eich perthynas agos â'ch partner, ond nid ydych chi'n gwybod sut? I'ch helpu chi, dyma 5 ffordd i'w synnu yn y gwely. Pleser wedi'i warantu!

Ni waeth sut rydych chi'n teimlo am eich partner, mae'n aml yn digwydd bod trefn arferol yn sefydlu mewn perthynas. Yn enwedig pan ddaw i rywioldeb. A gall mewn gwirionedd fod yn ddinistriol i les pawb. Am reswm da, gall rhyw ddod yn ddiflas yn gyflym i'r pwynt o flino. Dyma pam ei bod yn bwysig dod o hyd i atebion i osgoi trefn arferol ac ailddarganfod fflam ac angerdd y dyddiau cyntaf. I wneud hyn, nid oes angen tynnu'r rhwyfau allan. Mae angen i chi fod ychydig yn greadigol a gwneud rhywfaint o ymdrech er lles eich perthynas. Boed yn safleoedd, gemau drwg neu agweddau, mae yna lawer o ffyrdd i synnu eich partner yn y gwely. Dal angen syniadau. Felly i'ch helpu chi, dyma 5 ffordd wreiddiol i'w wneud.

 

Dewch â phwdin

Os ydych chi'n chwilio am syniadau i synnu'ch partner yn y gwely, yna does dim ots gennych chi gael eich dwylo ychydig yn fudr. A beth gwell na bwyd i sbeisio ychydig ar eich cyfarfyddiadau rhywiol? Felly, er enghraifft, gallwch chi wasgaru hufen chwipio ar eich rhannau preifat. Fel eich fwlfa neu'ch brest. Yna gall eich partner eu llyfu'n synhwyrus, gan godi'r cyffro i'r eithaf. Mae rhai ffrwythau a bwydydd yn affrodisaidd, fel pîn-afal neu sinsir. Felly peidiwch ag oedi i ddod â rhai yn ystod eich coesau yn yr awyr. Neu i'w fwyta o'r blaen i fod mewn cyflwr da ...

Gemau chwarae rôl

Nid yw'n rhywbeth y gallwch chi ei wneud bob dydd a diflasu. Ond gall chwarae rôl fod yn ffordd wych o synnu'ch partner yn y gwely ac ailgynnau'r fflam. Efallai mai eich ffantasi yw cael rhyw gyda diffoddwr tân neu weinydd? O ran eich partner, a yw ef/hi yn breuddwydio am gael rhyw gyda meddyg neu nyrs? Mae gemau chwarae rôl yn berffaith ar gyfer gwireddu'r math hwn o ffantasi mewn cwpl.. I wneud hyn, gallwch chi fynd i brynu siwt yn llwyr, a'i synnu amser gwely trwy ei gwisgo'n synhwyrol. Syndod ac awydd gwarantedig!

dod drych

Mae llawer o bobl yn hoffi gweld eu partner yn cael hwyl yn y gwely. Yn anffodus, mae'n anghyffredin cael drych enfawr o flaen y gwely, neu hyd yn oed yn yr ystafell wely. Ond beth am newid yr arferiad hwn? O leiaf, am un neu ychydig o nosweithiau? Gall cael rhyw o flaen drych fod yn gyffrous iawn, yn enwedig os ydych chi a'ch partner yn gyfforddus â'ch corff.. Mae'r drych yn caniatáu actifadu'r olygfa yn llawn. Mae hefyd yn caniatáu ichi weld onglau penodol o'r corff yn well, nad yw bob amser yn bosibl eu gweld.

Masturbate a gadewch iddo / iddi wylio

Mae mastyrbio yn dal i fod yn dabŵ iawn, ond eto'n naturiol iawn. Gall fod yn ffynhonnell bleser go iawn a gellir ei wneud gyda'ch partner os dymunwch. Nid dim ond pan fyddwch chi ar eich pen eich hun. Mae llawer o bobl yn mynd yn nerfus o wybod bod eu partner yn eu gwylio'n mastyrbio. Ac eto fe all achosi cyffro ac ymchwydd o awydd dwys yn y berthynas.. Ac am fwy fyth o ddwyster yn ystod eich antics, gallwch hyd yn oed adael iddo / iddi wylio heb iddo ef / iddi hi gael yr hawl i gyffwrdd â chi. Bydd hyn yn cynyddu'r rhwystredigaeth a bydd yr adroddiad wedyn ond yn fwy dwys.

Gwnewch hynny yn y gawod

Yn llai gwreiddiol ond yn effeithiol iawn, mae ei wneud yn y gawod yn ddelfrydol i synnu'ch partner gymaint â phosib. Ydy e/hi wedi cael diwrnod hir yn y gwaith ac yn mynd yn syth i’r gawod? Er mwyn ymlacio, gallwch ymuno ag ef/hi yn uniongyrchol. Neu, gwahoddwch ef i ymuno â chi os ydych chi yno eisoes. Y nod yw creu digymelldeb yn y cwpl ac anghofio'r cenhadwr clasurol yn y gwely cyn cysgu.. Mae'n arferiad cyfforddus, ond nid yw o reidrwydd yn helpu i gynnal angerdd yn y berthynas. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus, os yw'r gawod yn rhy fach, mae'n well ei osgoi. Mewn perygl o anafu eich hun.

Dyma sut y gall straen effeithio ar eich libido a sut i ddelio ag ef.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr