mae gorsaf Akomnyada yn cofnodi diffyg o 50 m000 mewn tri mis

Rhwng Ionawr a Mai, cofnododd gwaith trin dŵr Akomnyada sy'n cyflenwi'r brifddinas Yaoundé ostyngiad mewn cynhyrchiant o 130 m000 y dydd i 3 m80 y dydd, gostyngiad o 000 m3. Rhoddir y ffigurau hyn gan y Gweinidog Dŵr ac Ynni, Gaston Eloundou Essomba, tra’r oedd yn ymweld â’r cyfleuster hwn ddoe, Medi 50. Mae'r gostyngiad hwn mewn cynhyrchiant wedi bod yn achos y prinder a welwyd yn y ddinas ers sawl mis bellach.
"Mae'r technegwyr yn rhoi gwybod bod heddiw broblem gydag ansawdd y dŵr sydd yn golygu y bydd angen mwy o gynhyrchion trin", dywedodd yr aelod o'r llywodraeth. Mae cyfarwyddyd wedi'i roi i'r Cameroon Water Utilities Corp (Camwater) i gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i gael y cynhyrchion dywededig fel y gall yr orsaf adennill y lefel gynhyrchu orau bosibl.
Hyd yn oed os yw'r Gweinidog yn tawelu meddwl am allu cynhyrchu'r orsaf y mae'n ei chael yn "dda", mae'n ymddangos bod gan Akomnyada hyd yn oed mwy o broblemau. Datgelir hyn mewn llythyr gan reolwr cyffredinol Camwater a gyfeiriwyd at y gweinidog fis Mawrth diwethaf. Hysbysodd Gervais Bolenga y Gweinidog Dŵr ac Ynni fod gorsaf Akomnyada "ffynhonnell hanfodol cyflenwad dŵr yfed ar gyfer dinas Yaoundé yn bresennol, er gwaethaf ei adsefydlu yn 2017, yn cyflwyno diffygion difrifol".  
Yna cafodd yr uwch-hidlo pilen a adeiladwyd yn 2017 ar gyfer capasiti o 55 m000 y dydd ei stopio ychydig wythnosau ar ôl ei gomisiynu. Achosodd hyn ostyngiad mewn cynhyrchiant o 3 m190 i tua 000 m3 o ddŵr y dydd.
I'ch atgoffa, adeiladwyd gorsaf Akomnyada ym 1985 gyda chynhwysedd gosodedig o 100 m000 y dydd. Heddiw, amcangyfrifir bod anghenion dyddiol dinas Yaoundé yn fwy na 3 m300 y dydd.
ALl
Darllenwch hefyd:
Gorsaf Akomnyada: mae methiant y gosodiadau yn amharu ar gyflenwad dŵr Yaoundé

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.stopblablacam.com/societe/0609-9301-penurie-d-eau-a-yaounde-la-station-d-akomnyada-enregistre-un-deficit-de-50-000-m3-en-trois-mois