Dyma 5 arwydd sy'n profi eich bod yn rhywiol gydnaws â'ch partner.

Dyma 5 arwydd sy'n profi eich bod yn rhywiol gydnaws â'ch partner.

 

Mae rhyw yn bwysig iawn mewn cwpl. Mae'n rhaid i chi ddod ymlaen yn dda yn y gwely o hyd. I'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir, dyma 5 arwydd sy'n profi eich bod yn rhywiol gydnaws â'ch partner.

Nid yw rhyw yn orfodol mewn cwpl. Ond gall fod yn anodd goresgyn bywyd rhywiol siomedig. Yn enwedig os ydych chi'n dod ymlaen yn dda iawn gyda'ch partner y tu allan i'r ystafell wely. Felly, mae cysylltiad a chemeg hardd yn hanfodol i fod ar yr un donfedd yn siarad rhywiol.. Byddwch yn ofalus, nid oes rhaid i'ch coesau yn yr awyr fod yn rhyfeddol ac yn eithriadol bob tro. Ond mae perthynas dda yn hanfodol i gael bywyd rhywiol boddhaus. Ac i wybod a ydych chi a'ch partner yn gydnaws yn y gwely, mae yna arwyddion nad ydyn nhw'n dweud celwydd. Maent yn ddadlennol iawn ac ni ddylid eu cymryd yn ysgafn. Gall hyn osgoi syrpréis annymunol a'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir. Felly i ddarganfod a ydych chi'n rhywiol mewn tiwn ag ef / hi yn y gwely, dyma 5 arwydd a chliwiau i'w gwybod.

 

Mae eich libido yn cyfateb yn dda

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddarganfod a ydych chi a'ch partner yn rhywiol gydnaws yw gweld a yw eich ysfa a'ch libido yn cyfateb yn dda. Mae hyn yn golygu edrych ar ba mor aml rydych chi i gyd eisiau cael rhyw. Felly, os ydych chi'n berson sy'n hoffi cael rhyw dair gwaith y dydd a'ch bod chi'n cael eich hun gyda phartner sy'n fodlon arno deirgwaith y mis, efallai y bydd problem.. Ond os yw'ch dymuniadau o ran amlder rhywiol yn cyd-fynd, yna rydych chi ar y llwybr cywir ac rydych chi, a priori, braidd yn gydnaws.

Mae gennych sbarc ar unwaith

Os bydd gan rai pobl rai amheuon am fodolaeth y sbarc enwog, serch hynny gall fod yn bresennol rhwng dau berson. Ac yn anad dim, yn bendant. Mae cael y sbarc cychwynnol hwnnw, hyd yn oed cyn i chi gael rhyw, yn ffordd dda o wybod a fydd eich cemeg yn parhau yn y gwely.. Os nad ydych chi'n ei deimlo o gwbl yn eich cwpl, yna mae'n bosibl bod eich cysylltiadau rhywiol yn mynd yn ddiflas yn raddol, heb angerdd. Sydd o reidrwydd yn arwain at anghydnawsedd rhywiol penodol.

Mae gennych chi gyfathrebu hawdd

Yn y gwely fel mewn bywyd, mae cyfathrebu'n hanfodol mewn cwpl. Rhaid i chi a'ch partner allu diffinio'ch dymuniadau'n glir. Ond hefyd yr hyn nad ydych chi'n ei hoffi. Ac mewn unrhyw achos, byddwch yn embaras neu'n bryderus i siarad am y peth gydag ef / hi. Mae'r un peth yn wir am ryw. Mae'n rhaid i chi allu dweud popeth rydych chi'n ei feddwl am eich rhyw wrthi. O'r hyn rydych chi'n tueddu i'w werthfawrogi, i'ch cariad sy'n lladd. Bydd hyn yn caniatáu ichi wella'ch cysylltiadau rhywiol fel y gallwch chi flodeuo'n llawn yn y dimensiwn hwn o'r cwpl.

Mae'r ddau ohonoch yn cymryd yr amser

Ni ddylai rhyw fyth fod yn faich. Hyd yn oed yn llai os ydych yn mwynhau eich rhyw gyda'ch partner. Felly, os yw'r ddau ohonoch yn cymryd yr amser i gynnal bywyd rhywiol boddhaus, mae'n profi eich bod yn gydnaws ag ef / hi. Os na fydd y naill neu'r llall ohonoch yn gwneud treulio amser gyda'r llall yn flaenoriaeth, yna bydd materion anghydnawsedd yn y berthynas. Mae'n hanfodol felly eich bod chi a'ch partner yn cytuno ar le y mae rhyw yn ei feddiannu yn eich bywyd fel cwpl. Ond hefyd eich bywyd personol i bawb.

Rydych chi'n gwybod sut i gyfaddawdu

Mewn cwpl, fel yn y gwely, mae'n bosibl ac yn aml i beidio â chytuno ar bopeth. Ond gellir datrys y problemau bach hyn, cyn belled â bod pob partner yn llwyddo i gyfaddawdu a rhoi cynnig ar bethau newydd, a allai blesio un ond nid o reidrwydd y llall.. Hefyd, os nad yw eich cydnawsedd rhywiol ar unwaith, gallwch chi weithio arno. Dyna pam mae meddwl agored a chyfaddawd yn hanfodol mewn perthynas. Ac mae hwn yn ddangosydd pwysig a ydych chi'n wirioneddol gydnaws ag ef / hi ai peidio.

Xnxx: Dyma 5 ffordd i synnu eich partner yn y gwely

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://trendy.letudiant.fr