Dyma'r peth i'w wneud pan fydd teimladau rhamantus yn cydblethu â charwriaeth allbriodasol

Dyma'r peth i'w wneud pan fydd teimladau rhamantus yn cydblethu â charwriaeth allbriodasol 

 

O'r dyddiad hyd yma, rydych chi'n profi teimladau ar gyfer eich cariad / meistres. A ddylech chi dorri i fyny ar unwaith? Franck Ancel, seicdreiddiwr, rydym yn taflu goleuni ar y pwnc.

Mae llawer o fenywod, ond hefyd dynion, yn byw godineb, sydd weithiau'n esblygu'n straeon cariad go iawn. Mae'r cwestiwn wedyn yn codi o gwestiynu ei gwpl a'i fywyd teuluol. Mae'r seicdreiddiwr Franck Ancel yn rhoi rhai atebion.

Rhestr eiddo

“Genedigaeth teimladau o gariad,  mae'n gyfle i ailfeddwl eich perthynas cwpl, naill ai i'w gefnogi neu i'w gwestiynu  hyd yn oed os yw'n golygu cwestiynu ei berthynas â'i gariad / meistres,  yn nodi Franck Ancel.  Gall y sefyllfa hon fod yn gyfle i ddisodli cariad wrth galon eich bywyd ac i weld pa ochr o gariad sy'n real. » Gyda'r swyddog neu'r cariad / meistres? Mae hyn yn eich galluogi i adennill dimensiwn newydd o gariad ac yn fwy penodol rhywiol. “Nid mater o fod yn foesol mohono ond dod o hyd i’ch hun gyda’ch partner swyddogol neu swyddogol, o bwyso a mesur eich hun. »

Siarad am

Allwch chi byth ddweud popeth wrth eich gŵr/gwraig a’r peth pwysig yw cadw’r ymddiriedaeth sydd wedi’i meithrin dros y blynyddoedd gyda’i gilydd. Yn yr un modd, yn y swyddog, mae'n rhaid i chi aros yn driw i'r hyn a ddywedasoch yn ystod y cyfarfod.   » Mae'n bwysig cofio gwerthoedd, disgwyliadau . Efallai bod cytundeb i'w wneud gyda'i gariad/meistres. »

Diwedd y berthynas?

Yn wahanol i gân Rita Mitsouko, "Mae cariad bob amser yn dod i ben yn wael", gellir dychmygu y gall cariad ganiatáu ichi dderbyn popeth a gadael i chi'ch hun gael eich cario i ffwrdd gan y teimlad o gariad. Y cwestiwn yw sut i amddiffyn eich hun.  “Mae’r cyfan yn dibynnu ar ei stori, i rai pobl mae’n tro cyntaf, i eraill mae’n gyffredin. Mae'r ffordd i actio hefyd yn dibynnu ar fantolen ei stori, ei berthynas â theimladau o gariad a chyfansoddwr â. Yna, rydyn ni'n penderfynu atal y berthynas extramarital neu'r un swyddogol. »

Dyma effeithiau niweidiol diodydd cola

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf ar: https://www.topsante.com